KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Bảng phí dịch vụ di trú Úc

Chúng tôi cung cấp toàn bộ dịch vụ di cư và cụ thể, chúng tôi có chuyên môn trong chương trình đổi mới kinh doanh và đầu tư (Business Innovation and Investor Program - BIIP). Chúng tôi tin rằng đội Luật sư Úc được chọn lọc kỹ lưỡng chúng tôi có chuyên môn, nguồn lực và khả năng để hỗ trợ khách hàng.

  Dịch vụ di cư doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm

  • Visa do nhà tuyển dụng bảo lãnh (hạng mục 482 và 494)
  • Visa cư trú vĩnh viễn do nhà tuyển dụng đề cử (hạng mục 186 và 187)
  • Thỏa thuận lao động và DAMAs
  • Tuân thủ tài trợ
  • Visa đào tạo
  • Đại diện trước Lực lượng Biên giới Úc
  • Đại diện trước Hội đồng Kháng cáo Hành chính (AAT) và FCFCA
  • Visa Tài Năng Toàn cầu (Global Talent Visas)
  • Visa đổi mới kinh doanh và đầu tư (Business Innovation and Investment Visas)
  • Miễn trừ y tế
  • Vấn đề nhân cách phức tạp
  • Di cư kỹ năng chung (hạng mục 189, 190 và 491)
  • Di cư gia đình - đối tác (hạng mục 309, 801 và 820) và visa cha mẹ
  • nộp đơn miễn trừ y tế (PIC4007)
  • chuẩn bị các bản trình bày và miễn trừ cho PIC 4020
  • ứng viên có lo ngại về nhân cách
  • đáp lại Natural Justice Letter là “Thư yêu cầu giải trình visa với những thông tin bất lợi”

  Kinh nghiệm các hồ sơ đã từng xử lý của Luật sư chúng tôi

  Visa do nhà tuyển dụng bảo lãnh

  • Chuẩn bị và nộp nhiều đơn 482 và 186 (nghề nghiệp - Đầu bếp, Đầu bếp và Quản lý nhà hàng) cho một nhà hàng ẩm thực tinh tế với hơn 10 nhà hàng.
  • Chuẩn bị và nộp nhiều đơn 482 và 186 cho một doanh nghiệp y tế liên kết (nghề nghiệp - Vật lý trị liệu và Nhân viên mát xa) với hơn 20 phòng khám trên khắp Úc.
  • Chuẩn bị và nộp đơn 482 và 186 cho các doanh nghiệp khởi nghiệp mới thành lập với dưới 12 tháng hoạt động và không có doanh thu.
  • Chuẩn bị và nộp một đơn 482 để thay đổi nghề nghiệp cho một công ty y tế đa quốc gia và nhân viên cao cấp của họ, để cho phép lựa chọn cư trú vĩnh viễn (Chuyên gia Marketing thành Chuyên gia Đa phương tiện).
  • Chuẩn bị và nộp một đơn 482 để thay đổi nghề nghiệp cho một công ty tài nguyên năng lượng tái tạo đa triệu đô la và nhân viên cao cấp của họ, để cho phép lựa chọn cư trú vĩnh viễn (Phân tích viên Tổ chức & Phương pháp thành Tư vấn Quản lý).
  • Chuẩn bị và nộp các đơn 494 cho một startup AgTech đặt tại một địa điểm vùng.
  • Chuẩn bị và nộp nhiều đơn 482 và 186 cho một công ty phần mềm giáo dục ICT quốc tế (nghề nghiệp – Quản lý tài khoản ICT, Quản lý phát triển kinh doanh ICT, Chuyên gia Đa phương tiện, Tư vấn tuyển dụng, Kế toán).
  • Chuẩn bị và nộp đơn 482 và 186 cho một phòng khám y tế khu vực (nghề nghiệp - Bác sĩ gia đình).

  Visa Đổi Mới Kinh Doanh và Đầu Tư

  • Đảm bảo khách hàng có giá trị tài sản cao nhận được visa đầu tư quan trọng

  Thỏa thuận Lao động

  • Chuẩn bị một Thỏa thuận Lao động ngành nhà hàng (ẩm thực tinh tế) cho một doanh nghiệp có hơn 10 nhà hàng cao cấp trên khắp Úc.
  • Chuẩn bị một Thỏa thuận Lao động Thuê mướn cho một công ty IT để cho phép nhân viên của họ làm việc tại các công ty Úc khác nhau trên các dự án dài hạn.
  • Chuẩn bị một thỏa thuận lao động cụ thể công ty cho một doanh nghiệp y tế và phát triển một nghề nghiệp ANZSCO tổng hợp
  • Chuẩn bị một thỏa thuận lao động cụ thể công ty cho một startup AgTech và phát triển một nghề nghiệp ANZSCO tổng hợp
  • Giám sát Tài trợ và Tuân thủ
  • Đại diện cho một công ty khởi nghiệp công nghệ trong việc phản hồi Lực lượng Biên giới Úc (ABF) và một Thông báo về Ý định Hành động (NOITTA), dẫn đến không có hành động nào được thực hiện đối với doanh nghiệp/nhà tuyển dụng.
  • Đại diện cho một khách hàng trong ngành khách sạn trước ABF trong việc kiểm toán tài trợ của họ.
  • Tư vấn cho các khách hàng khác nhau và hỗ trợ họ phát triển các phương pháp giám sát và tuân thủ vững chắc, trong trường hợp họ trải qua một cuộc kiểm toán tài trợ.

  Visa Đào tạo

  • Tư vấn và hỗ trợ một công ty được niêm yết trên ASX chuẩn bị kế hoạch đào tạo (đào tạo nghề nghiệp để nâng cao kỹ năng) cho nghề nghiệp được đề cử là Quản lý Dịch vụ Khách hàng. Chuẩn bị và nộp các đơn tài trợ hoạt động tạm thời, đề cử 407 và đơn xin visa liên quan.
  • Tư vấn và hỗ trợ một phòng khám tâm lý chuẩn bị kế hoạch đào tạo chi tiết (đào tạo nghề nghiệp cho đăng ký) cho nghề nghiệp được đề cử là tâm lý gia. Chuẩn bị và nộp các đơn tài trợ hoạt động tạm thời, đề cử 407 và đơn xin visa liên quan.

  Phí dịch vụ

  Phí dịch vụ Luật sư tiêu chuẩn của chúng tôi để chuẩn bị các visa kinh doanh (trong bất kỳ dòng nào) sẽ bắt đầu từ $25,000 (đô la Úc). 

  Dưới đây là bảng phân loại chi tiết về phí dự kiến liên quan đến hạng mục visa 188A. Phí này có thể thay đổi tuỳ theo hồ sơ. Báo giá chính thức sẽ được Luật sư gởi sau buổi tư vấn chương trình.

  Dịch vụ Phạm vi công việc Chi phí
  Xem xét tài liệu chứng minh và tư vấn tiếp theo

  Đề ra tài liệu cho người nộp đơn cung cấp để đáp ứng ngưỡng điểm và tiêu chí đủ điều kiện cho EOI, đề cử của Bang và giai đoạn nộp đơn xin visa.

  Đánh giá chính xác tất cả tài liệu hỗ trợ, đặc biệt là liên quan đến tài liệu tài chính chứng minh doanh thu kinh doanh và tài sản ròng·

  Chuẩn bị bất kỳ tài liệu nào để hỗ trợ bằng chứng về nguồn vốn (ví dụ: tuyên bố theo quy định, v.v.).

  Cung cấp tư vấn liên tục liên quan đến bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc đánh giá tài liệu hỗ trợ.

  Tư vấn liên tục về kinh doanh mạo hiểm ở Úc và bất cứ điều gì liên quan đến quy trình hạng mục con 188A.

  Tư vấn về lộ trình đến quốc tịch vĩnh viễn.

  Họp khi cần thiết

  $10,000 + GST
  Expression of Interest (EOI) + nộp đơn đề cử của Bang

  Chuẩn bị EOI và nộp đơn đề cử của Bang.

  Liên hệ với cơ quan chức năng liên quan của Bang.

  Chuẩn bị và cung cấp tài liệu bổ sung theo yêu cầu/ yêu cầu của cơ quan chính phủ của Bang.

  Theo dõi tiến trình của EOI và quy trình đề cử của Bang

  $5000 + GST
  Nộp visa hạng mục con 188A

  Chuẩn bị nộp visa và nội dung đề xuất giải thích tiêu chí quy định.

  Đánh giá tính cập nhật của tài liệu chứng minh và cập nhật khi cần thiết.

  Tư vấn về quy trình liên quan đến sức khỏe và nhân cách cho tất cả người nộp đơn.

  Tư vấn tiếp theo và họp khi cần thiết

  $5000 + GST
  Theo dõi và quản lý sau khi nộp

  Quản lý hồ sơ nộp cho đến khi có quyết định (điều này có thể mất hơn 3 năm).

  Gặp khách hàng/ người nộp đơn định kỳ (6 tháng) để cung cấp cập nhật (nếu có), duy trì liên hệ và giao tiếp trong suốt quá trình đánh giá đơn hạng mục con 188A.

  Cập nhật hồ sơ và phản hồi s56 RFI.

  Tư vấn cho khách hàng về cam kết đầu tư kinh doanh một khi visa được cấp

  $5000 + GST
  Thời hạn của hạng mục con 188A

  Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ trong suốt thời gian của visa cho người nộp đơn:

  • Các cuộc họp hàng năm để đánh giá doanh nghiệp của họ đang theo đúng hướng để đáp ứng tiêu chí cho hạng mục con 888A
  • Xem xét tài liệu kinh doanh chính để đảm bảo người nộp đơn đang thu thập thông tin chính xác cho mục đích cư trú vĩnh viễn
  • Cung cấp tư vấn liên quan đến các điều kiện của visa của họ và liệu họ có tuân thủ - đặc biệt nếu đã có những thay đổi lớn đối với hoàn cảnh của họ
  Dựa trên cơ sở giờ làm việc hoặc tiền hợp đồng.

   Quy trình tư vấn khả năng đủ điều kiện visa Úc

   Vui lòng xem ở đây.