KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Congratulations on your 79-day Work Permit!

Congratulations to the customer on receiving approval for a nail work permit, after only 79 days from the date of application !

Thank you for trusting KeyApply's service.

KeyApply specializes in providing services to businesses. Nail salons that need a labor recruitment permit, please contact our offices today.

Các bài viết liên quan

Receive medical examination request for PR Start-Up Visa application after only 10 months!
Recently, a KeyApply customer received a medical examination request just 10 months after submitt...
Đọc thêm
Cleantech: Tiềm năng và cơ hội tại Canada cho các Startup công nghệ sạch
Cleantech, viết tắt của "clean technology" (công nghệ sạch), là thuật ngữ dùng để mô tả sản phẩm,...
Đọc thêm
Xây dựng sự nghiệp kinh doanh qua các chương trình học không phải MBA tại Canada
Xin chào các bạn, Nếu bạn đang ấp ủ giấc mơ về một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực kinh doanh...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published