KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

13/012023: Thư mời các ứng viên đủ điều kiện Ontario’s Express Entry Skilled Trades stream

Vào ngày 13 tháng 1 năm 2023, Ontario đã gởi thư quan tâm "notification of interest" cho các ứng viên có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Ontario’s Express Entry Skilled Trades stream. Các ứng viên chỉ nhận được thư nếu họ có điểm hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là 336-506 và kinh nghiệm làm việc trong các mã nghề nghiệp quốc gia (NOC) dưới đây:

 • NOC 72010 - Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations
 • NOC 72011 - Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations
 • NOC 72012 - Contractors and supervisors, pipefitting trades
 • NOC 72013 - Contractors and supervisors, carpentry trades
 • NOC 72014 - Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers
 • NOC 72020 - Contractors and supervisors, mechanic trades
 • NOC 72021 - Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews
 • NOC 72022 - Supervisors, printing and related occupations
 • NOC 72024 - Supervisors, motor transport and other ground transit operators
 • NOC 72101 - Tool and die makers
 • NOC 72102 - Sheet metal workers
 • NOC 72103 - Boilermakers
 • NOC 72104 - Structural metal and platework fabricators and fitters
 • NOC 72105 - Ironworkers
 • NOC 72106 - Welders and related machine operators
 • NOC 72200 - Electricians (except industrial and power system)
 • NOC 72201 - Industrial electricians
 • NOC 72203 - Electrical power line and cable workers
 • NOC 72204 - Telecommunications line and cable installers and repairers
 • NOC 72300 - Plumbers
 • NOC 72301 - Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers
 • NOC 72310 - Carpenters
 • NOC 72320 - Bricklayers
 • NOC 72321 - Insulators
 • NOC 72400 - Construction millwrights and industrial mechanics
 • NOC 72401 - Heavy-duty equipment mechanics
 • NOC 72402 - Heating, refrigeration and air conditioning mechanics
 • NOC 72403 - Railway carmen/women
 • NOC 72404 - Aircraft mechanics and aircraft inspectors
 • NOC 72406 - Elevator constructors and mechanics
 • NOC 72410 - Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers
 • NOC 72422 - Electrical mechanics
 • NOC 72423 - Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics
 • NOC 72500 - Crane operators
 • NOC 73100 - Concrete finishers
 • NOC 73101 - Tilesetters
 • NOC 73102 - Plasterers, drywall installers and finishers and lathers
 • NOC 73110 - Roofers and shinglers
 • NOC 73111 - Glaziers
 • NOC 73112 - Painters and decorators (except interior decorators)
 • NOC 82031 - Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services
 • NOC 92100 - Power engineers and power systems operators

Nếu bạn nhận được thư quan tâm và muốn có Tư vấn di trú hoặc Luật sư đại diện chuẩn bị hồ sơ, vui lòng đặt hẹn với KeyApply ở link này nhé.

Các bài viết liên quan

Chúc mừng khách hàng đã nhận được chấp thuận du học Canada SDS chỉ trong 15 ngày
KeyApply xin chia sẻ niềm vui với khách hàng đã nhận được Passport request cho chương trình du họ...
Đọc thêm
Chúc mừng khách hàng nhận được thư mời khám sức khỏe cho Giấy Phép Làm Việc Dự Án Start-Up Visa chỉ sau 24 ngày!
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng gia đình khách hàng của KeyApply đã nhận được thư mời khám ...
Đọc thêm
Congratulations on your 79-day Work Permit!
Congratulations to the customer on receiving approval for a nail work permit, after only 79 days ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published