KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Tin tức Di Trú Canada: Về việc nhập cảnh Canada để sinh con

Theo Điều 3(1)(a) của Luật Quốc tịch Canada, những người sinh ra ở Canada tự động được công nhận là công dân Canada. Quyền này áp dụng cho tất cả mọi người sinh ra tại Canada, bất kể tình trạng lưu trú của cha mẹ họ tại Canada, trừ những trường hợp con của các nhà ngoại giao được công nhận.

Mặc dù không có bất kỳ điều nào trong Đạo luật Bảo vệ Người Tị nạn và Di dân (IRPA) liên quan đến quyền này, việc sinh con ở Canada không vi phạm bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào có thể áp dụng cho người cư trú tạm thời. Do đó, không có quy định nào trong IRPA để từ chối cấp thị thực cư trú tạm thời (TRV) chỉ dựa trên mục đích của người nộp đơn là sinh con ở Canada.

Khi biết một người nộp đơn đang mang thai, việc đánh giá đơn xin visa sẽ tập trung vào các yêu cầu đặt ra cho tất cả người nộp đơn TRV. Việc mang thai có thể là một yếu tố trong việc đánh giá, nhưng chỉ nếu nó ảnh hưởng đến việc đánh giá các yêu cầu chính để cấp TRV:

1️⃣ Người nộp đơn có đủ tài chính không?

2️⃣ Họ sẽ rời Canada sau khi kết thúc thời gian lưu trú được phép

3️⃣ Họ có được nhập cảnh không?

Tuy nhiên, việc mang thai hoặc ý định sinh con ở Canada có thể là những sự thật quan trọng trong việc đánh giá đơn xin visa. Việc cố tình che giấu ý định sinh con ở Canada có thể dẫn đến việc kiểm tra khả năng nhập cảnh theo Điều 40 của IRPA.

Theo Điều 40, một người có thể bị coi là không được nhập cảnh vào Canada nếu họ đã sai lệch hoặc che giấu sự thật quan trọng có liên quan, có thể ảnh hưởng đến khả năng của họ để nhập cảnh hoặc cư trú tại Canada.

Điều này bao gồm cả việc không tiết lộ thông tin quan trọng hoặc cố tình gây hiểu lầm.

Điều này có thể dẫn đến việc hủy bỏ tư cách cư dân tạm thời hoặc thường trú, hoặc đề nghị trục xuất khỏi Canada.

Tóm lại, Điều 40 của IRPA yêu cầu sự trung thực và minh bạch từ phía người nộp đơn khi nộp đơn nhập cảnh hoặc cư trú tại Canada.

Nguồn

Các bài viết liên quan

Chúc mừng khách hàng đã nhận được chấp thuận du học Canada SDS chỉ trong 15 ngày
KeyApply xin chia sẻ niềm vui với khách hàng đã nhận được Passport request cho chương trình du họ...
Đọc thêm
Chúc mừng khách hàng nhận được thư mời khám sức khỏe cho Giấy Phép Làm Việc Dự Án Start-Up Visa chỉ sau 24 ngày!
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng gia đình khách hàng của KeyApply đã nhận được thư mời khám ...
Đọc thêm
Congratulations on your 79-day Work Permit!
Congratulations to the customer on receiving approval for a nail work permit, after only 79 days ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published