KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

CPTPP Investors

CPTPP là gì?

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là hiệp định thương mại tự do giữa Canada và 10 quốc gia khác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Úc, Brunei, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Sau khi được triển khai đầy đủ, 11 quốc gia sẽ hình thành một khối thương mại đại diện cho 495 triệu người tiêu dùng và 13,5% GDP toàn cầu, giúp Canada tiếp cận ưu đãi với các thị trường chính ở châu Á và châu Mỹ Latinh.

Vào ngày 30 tháng 12 năm 2018, CPTPP có hiệu lực trong số sáu quốc gia đầu tiên phê chuẩn hiệp định - Canada, Úc, Nhật Bản, Mexico, New Zealand và Singapore. Ngày 14/01/2019, CPTPP có hiệu lực đối với Việt Nam.

Yêu cầu của chương trình:

 • Người nộp đơn là công dân (PR nếu có) của quốc gia trong hiệp ước
 • Ít nhất 50% cổ đông công ty được thành lập ở Canada phải thuộc sở hữu trực tiếp của cá nhân hoặc công ty có quốc tịch của quốc gia hiệp ước
 • Doanh nghiệp phải là một công ty thực sự và tích cực hoạt động để sản xuất một số dịch vụ hoặc vì lợi nhuận
 • Một khoản đầu tư đáng kể phải được thực hiện HOẶC đang trong quá trình đầu tư
 • “Đầu tư” liên quan đến việc đặt quỹ hoặc các tài sản vốn khác vào rủi ro với hy vọng tạo ra lợi nhuận hoặc lợi tức
 • Không có con số tiền tối thiểu nào được thiết lập để đáp ứng yêu cầu đầu tư "đáng kể"

Đầu tư:

 • Kinh nghiệm cho thấy rằng ít hơn $80.000- $100.000 có thể không đủ;
 • Chỉ sở hữu các quỹ - không phải là một khoản đầu tư;
 • Tiền phải được đưa vào nền kinh tế Canada (trong tài khoản ngân hàng của công ty);
 • Doanh nghiệp phải gần đi vào hoạt động - thuê văn phòng, hoàn thành trang web, lập kế hoạch kinh doanh, v.v.
 • Đầu tư đáng kể phải được thực hiện
 • Ví dụ:
  • Công ty Khởi nghiệp - sắp đi vào hoạt động (có văn phòng, nhân viên và một phần đáng kể đầu tư vào tài khoản ngân hàng);
  • Nhà đầu tư mua địa điểm nhượng quyền mới
  • Các nhà đầu tư mua 50% cổ phần trong một công ty Canada đã thành lập

So sánh giữa Owner Operator và Investor (Chủ đầu tư)

 O/O INVESTOR
Quy trình 2 bước
Nộp Work Permit trực tiếp
Không áp dụng doanh nghiệp Khởi nghiệp
Có áp dụng cho doanh nghiệp Khởi nghiệp
Không có khoản đầu tư tối thiểu
Phải có khoản đầu tư đáng kể
Doanh nghiệp phải đang hoạt động
Doanh nghiệp có thể sắp hoạt động
Phải yêu cầu có mức lương trung bình
Không cần có lương
Phải có 51% chủ sở hữu trở lên

50% quyền sở hữu (cho phép có đối tác)

Khách hàng nhà đầu tư lý tưởng

 • Một công dân Việt Nam có số tiền đáng kể ($ 100K +) để đầu tư vào một doanh nghiệp Canada.
 • Khách hàng sẽ chuyển tiền vào công ty Canada.
 • Khách hàng không ngại đầu tư vào công việc kinh doanh của mình.

Quy trình thế nào?

  Ví dụ 1: Công ty khởi nghiệp ở Canada

  • Khách hàng có ý tưởng tốt hoặc công ty ở Việt Nam (không áp dụng với ngành nghề CNTT)
  • Khách hàng thành lập công ty của riêng mình ở Canada, cấp vốn (chuyển tiền), tiền thuê và văn phòng / nhà kho; đầu tư vào máy móc hoặc hàng hóa để bán - "sắp hoạt động".
  • Khách hàng có một trang web, tài liệu tiếp thị
  • Khách hàng tích cực tham gia vào việc tuyển dụng;
  • Khách hàng đã đăng ký tại Phòng Thương mại địa phương và nhận được một số thư hỗ trợ.

  Ví dụ 2: Mua một Công ty Hoạt động ở Canada

  • Khách hàng muốn mua một doanh nghiệp ở Canada (ít nhất 50%)
  • Khách hàng đặt cọc cho công ty
  • Khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của luật sư
  • Luật sư ra lệnh thường trực cho Khách hàng
  • Khách hàng nộp đơn và nhận được giấy phép lao động
  • Khách hàng hoàn tất giao dịch mua và đến điều hành công việc kinh doanh của mình tại Canada

  Ví dụ 3: Mua Franchise mới

  • Khách hàng muốn mua một vị trí mới ở Canada (ít nhất 50%)
  • Khách hàng đặt cọc cho công ty
  • Khách hàng chuyển tiền vào tài khoản của luật sư
  • Luật sư ra lệnh thường trực cho Khách hàng
  • Khách hàng nộp đơn và nhận được giấy phép lao động
  • Khách hàng hoàn tất giao dịch mua và đến điều hành công việc kinh doanh của mình tại Canada