KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Hướng dẫn e-transfer

Làm sao để gởi tiền bằng Interac E-transfer  

Để chuyển tiền đi bạn cần có:

  • Tài khoản ngân hàng ở Canada
  • Địa chỉ email hoặc số điện thoại Canada 
  1. Đăng nhập vào tài khoản ngân hàng online trên máy tính hoặc tải app về điện thoại. Nếu chưa có đăng nhập thì có thể cài đặt bằng thẻ ngân hàng. 
  2. Tìm kiếm các chức năng transfer money đến khi có logo này   
  3. Bấm vào E-Transfer và nhập email người nhận tiền, làm theo các hướng dẫn.
Xem thêm video hướng dẫn sau: