KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Đưa sáng tạo của bạn vào thị trường Bắc Mỹ!

Yêu cầu để ý tưởng có thể thực hiện chương trình Start-Up Visa của KeyApply:

Start-Up Visa Canada là quy trình phức tạp. Để an toàn cho hồ sơ xin định cư của khách hàng, tiêu chuẩn dự án và KeyApply và Quỹ đầu tư thiên thần yêu cầu:

 • Có yếu tố sáng tạo đổi mới và có thể đăng ký bản quyền giải pháp tại Bắc Mỹ trong tương lai.
 • Ý tưởng cần đã ra được prototype, demo, hoặc hoàn chỉnh kỹ thuật, có khách hàng sử dụng thử sản phẩm, hoặc khách hàng sử dụng trả tiền.
 • Dự án trên mặt ý tưởng, chưa triển khai thử nghiệm không đạt yêu cầu của Quỹ đầu tư thiên thần để tham gia Start-Up Visa.
 • Không bị tranh chấp bản quyền ý tưởng.

Nếu quý khách chưa thực hiện được các yêu cầu trên, quý khách có thể tham gia vào các dự án sẵn có của chúng tôi cho Start-Up Visa.

Là công ty hàng đầu trong việc đưa các sáng tạo của người Việt cất cánh tại thị trường Bắc Mỹ, KeyApply hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo thực hiện các việc sau:

 • Tư vấn để sáng kiến của bạn phù hợp thị trường Bắc Mỹ và chương trình Start-Up Visa Canada.
 • Trình bày ý tưởng, sáng kiến của bạn với các quỹ đầu tư hàng đầu trong danh sách các tổ chức hỗ trợ chương trình Start-Up Visa.
 • Đăng ký bảo hộ bản quyền ý tưởng của bạn ở Bắc Mỹ.
 • Giúp bạn có Letter of Support - thư hỗ trợ từ quỹ đầu tư để nộp hồ sơ định cư Canada cho cả gia đình.
 • Hoàn thành hồ sơ định cư Canada của gia đình bạn.
 • Cung cấp cho doanh nghiệp bạn một khoản đầu tư vận hành trong vòng 6 tháng đầu tại Canada.
 • Hỗ trợ vận hành doanh nghiệp ở Canada.
 • Mở rộng thị trường Bắc Mỹ và trên thế giới.