KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Làm việc và định cư Canada sau tốt nghiệp

Đặt hẹn tư vấn nếu bạn muốn tìm hiểu các chương trình Di dân, Làm việc và Du học các nước ở đây 

 

Sau khi bạn tốt nghiệp chương trình học của mình, bạn có thể làm việc tạm thời hoặc thậm chí định cư tại Canada.

 Làm việc tạm thời ở Canada sau khi tốt nghiệp

Để làm việc tại Canada sau khi tốt nghiệp, bạn cần có giấy phép lao động. Kinh nghiệm làm việc có được khi làm việc có thể giúp bạn đủ điều kiện để được định cư lâu dài.

Post-graduation work permit (PGWP)

Sinh viên tốt nghiệp của một số cơ sở học tập được chỉ định đủ điều kiện để được cấp giấy phép làm việc.

Tìm hiểu các điều kiện để được PGWP

Các loại giấy phép làm việc khác

Nếu không đủ điều kiện nhận PGWP, bạn vẫn có thể làm việc ở Canada sau khi tốt nghiệp.

Tìm hiểu các điều kiện để được các loại giấy phép làm việc khác

 Tìm lộ trình đến thường trú nhân

Bạn đã học ở Canada và thậm chí có thể bạn đã có kinh nghiệm làm việc ở Canada. Bây giờ, bạn muốn sống ở đây vĩnh viễn. Có các lựa chọn để bạn trở thành thường trú nhân!

Công cụ Come to Canada tool có thể giúp bạn tìm hiểu các lựa chọn của mình. Bạn cũng có thể sử dụng bảng bên dưới để so sánh các chương trình. Truy cập trang  của chương trình để biết tất cả thông tin chi tiết

Trước khi so sánh các chương trình, đây là hai thuật ngữ chính bạn cần biết:

Canadian Language Benchmark (CLB)

Tiêu chuẩn của Canada được sử dụng để mô tả, đo lường và công nhận khả năng tiếng Anh của những người nhập cư trưởng thành và những người nhập cư tương lai có kế hoạch sống và làm việc tại Canada hoặc nộp đơn xin nhập quốc tịch. The Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) được sử dụng để đánh giá khả năng sử dụng tiếng Pháp.

National Occupation Code (NOC)

Là danh sách tất cả các ngành nghề trên thị trường lao động Canada. Nó mô tả từng công việc theo loại kỹ năng và cấp độ kỹ năng. Đối với mục đích nhập cư, đây là những nhóm công việc chính:

  • Skill Type 0 (zero): công việc quản lý
  • Skill Level A: các công việc chuyên môn thường yêu cầu bằng cấp từ một trường đại học
  • Skill Level B: các công việc kỹ thuật và các nghề có kỹ năng thường đòi hỏi phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đào tạo nghề
  • Skill Level C: các công việc thường yêu cầu đào tạo trung học và / hoặc đào tạo theo công việc cụ thể
  • Skill Level D: những công việc lao động thường được đào tạo tại chỗ làm