KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

CBE - Calgary Board of Education - Elementary Schools, Canada Elementary School, Alberta - KeyApply
CBE - Calgary Board of Education - Elementary Schools, Canada Elementary School, Alberta - KeyApply

CBE - Calgary Board of Education - Elementary Schools, Canada Elementary School, Alberta

Regular price
$0.00 CAD
Sale price
$0.00 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

 Thành lập: 1884

 Loại hình: Công lập, Tiểu học

 Tổng số học sinh: 120,000+

Calgary Board of Education (CBE) là học khu công lập lớn nhất ở Tây Canada, với hơn 235 trường học, phục vụ hơn 120.000 học sinh. Hội đồng Giáo dục Calgary chào đón học sinh trên toàn thế giới. Ở đây học sinh sẽ có những trải nghiệm học tập phong phú và năng động. Hội đồng giáo dục đưa ra mục tiêu cho học sinh, khơi dậy niềm đam mê, khuyến khích sự phát triển và kết nối học tập với nhận thức xã hội.

Tại sao chọn học tiểu học tại Calgary Board of Education Elementary Schools

 • Chương trình: Hội đồng Giáo dục Calgary cung cấp cho các gia đình ở Calgary các lựa chọn để đáp ứng nhu cầu học tập riêng của mỗi học sinh. Cùng với chương trình chính quy xuất sắc được cung cấp tại các trường cộng đồng, họ cũng cung cấp các chương trình bổ trợ và các lựa chọn khác.
 • Hòa nhập: Các trường của Hội đồng Giáo dục Calgary là các trường học an toàn, tích cực, hòa nhập, bình đẳng, và luôn chào đón, hỗ trợ và đáp ứng các nhu cầu của học sinh và nhân viên. Công nhận toàn bộ sự độc đáo trong từng học sinh và nhân viên là trọng tâm của các trường.
 • Hỗ trợ tiếng Anh: Hỗ trợ học tiếng Anh được cung hoàn toàn cấp miễn phí cho học sinh quốc tế.

CÁC CHI PHÍ

     QUESTIONS & ANSWERS

     Have a Question?

     Be the first to ask a question about this.

     Ask a Question