KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

CPA Attestation, LMIA

CPA Attestation, LMIA

Regular price
$900.00 CAD
Sale price
$900.00 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Giới Thiệu Dịch Vụ Giấy Chứng Nhận CPA cho Đánh Giá Tính Chân Thực của LMIA

Để chứng minh sự cam kết hoạt động kinh doanh và khả năng thực hiện các điều khoản của đề nghị việc làm dành cho lao động nước ngoài tạm thời (TFW), các nhà tuyển dụng có thể chọn nộp một giấy chứng nhận từ luật sư, Kế Toán Viên Chuyên Nghiệp (CPA) hoặc một quan chức (quản lý tài khoản, quản lý chi nhánh hoặc cao hơn, người có quyền ký ủy quyền) từ một tổ chức tài chính được quản lý cấp liên bang hoặc tỉnh.

Giấy chứng nhận nên bao gồm các nội dung sau:

  • Phong bì chính thức/công văn của văn phòng luật sư hoặc tổ chức tài chính, hoặc nếu có, của công ty kế toán.
  • Ngày tháng và chữ ký của cá nhân có trình độ phù hợp (luật sư hoặc CPA) hoặc quyền ký ủy quyền (quan chức trong tổ chức tài chính).
  • Thông tin liên lạc của người ký, như số điện thoại, địa chỉ email, chức vụ, chứng chỉ chuyên nghiệp (nếu có), mã số thành viên (nếu có).
  • Một lời chứng thực rõ ràng và cụ thể về việc doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp và cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ tại Canada, và/hoặc liệu doanh nghiệp có khả năng tài chính để đáp ứng các yêu cầu của Chương trình TFW.

Mẫu Giấy Chứng Nhận

Đây là một mẫu giấy chứng nhận mà người ký có thể sử dụng.

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question