KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Giấy phép tuyển lao động nước ngoài tạm thời (TFWP), LMIA
Giấy phép tuyển lao động nước ngoài tạm thời (TFWP), LMIA
 • Load image into Gallery viewer, Giấy phép tuyển lao động nước ngoài tạm thời (TFWP), LMIA
 • Load image into Gallery viewer, Giấy phép tuyển lao động nước ngoài tạm thời (TFWP), LMIA

Giấy phép tuyển lao động nước ngoài tạm thời (TFWP), LMIA

Regular price
$0.00 CAD
Sale price
$0.00 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Chương trình lao động nước ngoài tạm thời (TFWP) là gì?

Đây là một chương trình cho phép các nhà tuyển dụng thuê lao động nước ngoài để đáp ứng nhu cầu lao động và kỹ năng tạm thời. Là một nhà tuyển dụng, bạn cần tuân thủ tất cả các yêu cầu của TFWP để đảm bảo quyền lợi của người lao động nước ngoài tạm thời (TFW) được bảo vệ và chương trình hoạt động trơn tru. Dưới đây là một số điểm quan trọng cần xem xét:

 1. Tuân thủ của nhà tuyển dụng: Các nhà tuyển dụng phải tuân theo tất cả các quy tắc và quy định của TFWP. Điều này bao gồm cung cấp thông tin chính xác về công việc, mức lương, điều kiện làm việc và các chi tiết liên quan khác. Các nhà tuyển dụng cũng phải hợp tác với bất kỳ kiểm tra, kiểm toán hoặc điều tra nào do các cơ quan chức năng tiến hành để xác minh việc tuân thủ.

 2. Hậu quả của việc không tuân thủ: Các nhà tuyển dụng không tuân thủ các yêu cầu của TFWP có thể phải đối mặt với một số hình phạt, bao gồm:

  • Phạt tiền
  • Cấm tuyển dụng người lao động nước ngoài trong một khoảng thời gian nhất định
  • Thu hồi giấy phép làm việc đã cấp trước đó
  • Ảnh hưởng tiêu cực đến các đơn xin Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) trong tương lai
 3. Việc làm toàn thời gian: Để đủ điều kiện tham gia TFWP, vị trí công việc được đề nghị phải là toàn thời gian, với tối thiểu 30 giờ làm việc mỗi tuần. Điều này đảm bảo cho TFW có công việc ổn định và có thể đóng góp ý nghĩa cho thị trường lao động Canada.

 4. Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA): Trước khi thuê một TFW, nhà tuyển dụng phải có một LMIA tích cực. Đánh giá này được thực hiện bởi Cơ quan Phát triển Lao động và Phát triển Xã hội Canada (ESDC) để đảm bảo rằng việc thuê lao động nước ngoài sẽ không ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường lao động Canada. Các nhà tuyển dụng phải chứng minh rằng họ đã nỗ lực tuyển dụng người Canada và thường trú nhân và có nhu cầu thực sự đối với TFW.

 5. Mức lương và điều kiện làm việc: Các nhà tuyển dụng phải trả lương cho TFW theo mức lương phổ biến cho ngành nghề trong khu vực nơi công việc được thực hiện. Điều kiện làm việc phải phù hợp với các tiêu chuẩn và quy định lao động của Canada.

 6. Chỗ ở và vận chuyển: Các nhà tuyển dụng có trách nhiệm đảm bảo cho TFW có chỗ ở phù hợp và nếu cần thiết, phương tiện vận chuyển đến và về từ nơi làm việc.

 7. Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động phải được ký bởi cả nhà tuyển dụng và TFW, nêu rõ các điều khoản và điều kiện của việc làm, chẳng hạn như nhiệm vụ công việc, giờ làm việc, mức lương và các thông tin liên quan khác.

 8. An toàn nơi làm việc: Các nhà tuyển dụng phải đảm bảo rằng nơi làm việc an toàn và không có nguy hiểm, phù hợp với các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp liên quan.

Bằng cách tuân thủ các yêu cầu của TFWP và cung cấp việc làm toàn thời gian, các nhà tuyển dụng có thể thuê và giữ chân người lao động nước ngoài tạm thời thành công để đáp ứng nhu cầu lao động và đóng góp vào nền kinh tế Canada.

Doanh nghiệp thuê lao động nước ngoài lần đầu

Các nhà tuyển dụng chưa từng thuê lao động nước ngoài tạm thời (TFW) trong 6 năm trước khi nộp đơn xin Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) sẽ được xem xét. Nhà tuyển dụng phải chứng minh rằng họ đã nỗ lực hợp lý để cung cấp một nơi làm việc không có lạm dụng và họ không phải là một bên liên kết với nhà tuyển dụng không đủ điều kiện tham gia TFWP hoặc chưa trả đủ số tiền nào đó phải trả liên quan đến một khoản phạt tiền hành chính.

Một nơi làm việc không có lạm dụng bao gồm:

 • (a) những nỗ lực chủ động để ngăn chặn lạm dụng nơi làm việc
 • (b) những biện pháp ứng phó được áp dụng để ngăn chặn lạm dụng

Một bên liên kết bao gồm nhà tuyển dụng bị kiểm soát bởi một nhà tuyển dụng khác:

 • (a) 2 nhà tuyển dụng dưới sự kiểm soát chung, hoặc
 • (b) các nhà tuyển dụng không hoạt động theo nguyên tắc độc lập

Những nhà tuyển dụng mới cần chú ý đến các điều này khi tham gia TFWP để đảm bảo rằng họ đáp ứng được các yêu cầu của chương trình và cung cấp một môi trường làm việc an toàn và công bằng cho lao động nước ngoài tạm thời. Việc tuân thủ các yêu cầu này sẽ giúp nhà tuyển dụng tránh rủi ro về hậu quả pháp lý và tăng khả năng thành công trong việc xin LMIA và thuê lao động nước ngoài tạm thời.

Tính hợp pháp của doanh nghiệp

Tất cả các nhà tuyển dụng tham gia TFWP phải cung cấp các tài liệu kèm theo đơn xin LMIA của họ để chứng minh rằng doanh nghiệp và đề nghị công việc là hợp pháp. Các tài liệu này có thể bao gồm:

 1. Giấy phép kinh doanh: Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc giấy đăng ký doanh nghiệp từ cơ quan quản lý tương ứng.

 2. Thông tin thuế: Bản sao các báo cáo thuế gần đây hoặc giấy tờ liên quan đến việc nộp thuế của doanh nghiệp.

 3. Tài liệu về nhân viên: Bản sao danh sách nhân viên, bảng lương, hợp đồng lao động, hoặc bảo hiểm lao động để chứng minh việc thuê lao động.

 4. Hợp đồng, hóa đơn và thông tin khách hàng: Bản sao hợp đồng dịch vụ, hóa đơn và thông tin về khách hàng để chứng minh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 5. Tài liệu quảng cáo và tiếp thị: Bản sao tài liệu quảng cáo, tiếp thị, hoặc trang web của doanh nghiệp để chứng minh hoạt động kinh doanh và tiếp cận thị trường.

 6. Tài liệu địa điểm kinh doanh: Hợp đồng thuê, sở hữu bất động sản, hoặc giấy tờ liên quan đến địa điểm kinh doanh.

Các tài liệu này phải được cung cấp để chứng minh rằng doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp và đáng tin cậy, và đề nghị công việc dành cho lao động nước ngoài tạm thời là hợp lệ. Việc cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ sẽ giúp tăng khả năng thành công trong việc xin LMIA và thuê lao động nước ngoài tạm thời.

Giới hạn số lượng

Từ ngày 30 tháng 4 năm 2022 và cho đến khi có thông báo mới, bạn phải tuân theo giới hạn 20% về tỷ lệ TFW mà bạn có thể thuê cho các vị trí lương thấp tại một địa điểm làm việc cụ thể. Mục đích của giới hạn này là đảm bảo người dân Canada được xem xét trước cho các công việc hiện có.

Từ ngày 30 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 10 năm 2023, các ngành và phân ngành được xác định dưới đây, đủ điều kiện cho giới hạn 30%:

 • Xây dựng (NAICS 23)
 • Chế biến thực phẩm (NAICS 311)
 • Sản xuất sản phẩm gỗ (NAICS 321)
 • Sản xuất đồ nội thất và sản phẩm liên quan (NAICS 337)
 • Bệnh viện (NAICS 622)
 • Cơ sở chăm sóc y tế và dưỡng lão (NAICS 623)
 • Dịch vụ lưu trú và ăn uống (NAICS 72)

Lưu ý:

 • Các nhà tuyển dụng sẽ bị giới hạn thuê 2 TFW (đối với các ngành có tỷ lệ giới hạn 20%) hoặc 3 TFW (đối với các ngành có tỷ lệ giới hạn 30%).

Miễn giới hạn:

Các miễn giới hạn bao gồm các đơn xin cho:

 • Các vị trí nông nghiệp chính ở trang trại như:
  • Quản lý/ người giám sát trang trại và công nhân chăn nuôi chuyên nghiệp (Mã phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC) 80020, 80021, 82030, 82031 và 84120)
  • Công nhân nông trại chung, công nhân vườn ươm và nhà kính, và công nhân thu hoạch (Mã NOC 85100, 85101 và 85103)
 • Các vị trí chăm sóc cho các cơ sở chăm sóc y tế (NAICS 62) cho các vị trí NOC 31301, 32101 và 33102
 • Các vị trí mà bạn nộp đơn để hỗ trợ TFW nhập cư vĩnh viễn theo Chương trình Express Entry
 • Các vị trí có tính di động cao hoặc thực sự tạm thời (120 ngày theo lịch hoặc ít hơn); thời hạn này có thể được gia nếu bạn có thể chứng minh rằng mùa cao điểm, dự án hoặc sự kiện hoạt động quá 120 ngày theo lịch
 • Các vị trí lương thấp trong các ngành theo mùa không vượt quá 270 ngày theo lịch:
 • Dự án thí điểm Québec

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang Tuyển dụng tại tỉnh Québec.

Tuyển dụng và quảng cáo

Tuyển dụng là quá trình tìm kiếm và lựa chọn nhân viên có năng lực. Là một phần của các yêu cầu TFWP, bạn phải thực hiện các nỗ lực tuyển dụng để thuê người Canada và cư dân thường trú trước khi đề xuất công việc cho TFW.

Yêu cầu tuyển dụng tối thiểu Trước khi nộp đơn LMIA, bạn phải thực hiện ít nhất 3 hoạt động tuyển dụng khác nhau.

Các phương pháp tuyển dụng

Các phương pháp tuyển dụng chấp nhận được cho một quảng cáo tuyển dụng bao gồm:

 • Trang web tuyển dụng chung
 • Trang web rao vặt trực tuyến
 • Trang web chuyên ngành dành riêng cho các hồ sơ nghề nghiệp cụ thể (ví dụ: kế toán, tiếp thị, công nghệ sinh học, giáo dục, kỹ sư)
 • Báo chí địa phương, khu vực và quốc gia hoặc bản tin
 • Cửa hàng địa phương, nơi thờ cúng và trung tâm tài nguyên cộng đồng
 • Trung tâm việc làm địa phương, khu vực và tỉnh/bang/vùng lãnh thổ
 • Tạp chí và tạp kỷ (ví dụ: tạp chí hoặc tạp kỷ quốc gia, tạp chí của hiệp hội chuyên nghiệp, tạp kỷ chuyên ngành)
 • Tham gia hội chợ việc làm
 • Hợp tác với các cơ sở đào tạo hoặc cung cấp thực tập/bổ túc
 • Các công ty tuyển dụng chuyên nghiệp
 • Tư vấn với các công đoàn về lao động sẵn có
 • Quảng cáo thông qua các tổ chức chuyên nghiệp
 • Tuyển dụng trong công ty (ví dụ: xem xét các ứng viên nội bộ cho vị trí)

Mức lương

Lương đề nghị cho người lao động nước ngoài (TFW) nên tương tự như lương trả cho nhân viên Canada được thuê cho cùng một công việc và địa điểm làm việc, cùng với kỹ năng và số năm kinh nghiệm tương tự.

Đối với mục đích của Chương trình Lao động Ngoại quốc (TFWP), bạn phải trả mức lương thống trị được định nghĩa là mức cao nhất trong hai mức:

 • Mức lương trung vị trên Job Bank
 • Mức lương nằm trong phạm vi lương mà bạn đang trả cho nhân viên hiện tại được thuê cho cùng một công việc và địa điểm làm việc, cùng với kỹ năng và số năm kinh nghiệm tương tự

Nếu vị trí đòi hỏi thêm kỹ năng và số năm kinh nghiệm so với mô tả NOC áp dụng, mức lương đề nghị nên phản ánh những yêu cầu bổ sung này.

Để xác định mức lương đang được đề nghị, chỉ xem xét các khoản lương được đảm bảo, không bao gồm:

 • Giờ làm thêm
 • Tiền boa
 • Phúc lợi
 • Chia lợi nhuận
 • Tiền thưởng
 • Hoa hồng
 • Các hình thức đền bù khác

Nếu bạn muốn thuê một người lao động nước ngoài cho một công việc ở tỉnh Quebec, bạn phải tham khảo bảng lương do Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) cung cấp.

Lưu ý rằng không đáp ứng mức lương thống trị sẽ dẫn đến quyết định LMIA tiêu cực.

Nhiệm vụ công việc và điều kiện làm việc

Người lao động nước ngoài mà bạn thuê, kết quả từ một LMIA tích cực, chỉ được thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với nghề nghiệp mà họ được thuê.

Luật pháp Canada bảo vệ tất cả người lao động ở Canada, bao gồm cả người lao động nước ngoài. Sự khai thác lạm dụng người lao động nước ngoài được coi là vi phạm luật pháp và quyền con người của Canada.

Nhà tuyển dụng phải:

 • trả lương cho người lao động nước ngoài cho tất cả công việc, bao gồm cả làm thêm giờ, khi được yêu cầu theo luật
 • cung cấp bảo hiểm an toàn lao động
 • cung cấp các lợi ích giống nhau cho người lao động nước ngoài, và
 • không giữ giấy tờ tùy thân của người lao động nước ngoài

Việc làm trong hầu hết các ngành nghề được bảo vệ theo luật tỉnh hoặc vùng lãnh thổ liên quan đến tiêu chuẩn lao động và việc làm như: giờ làm việc, điều kiện làm việc và chấm dứt việc làm. Thực tế, mỗi tỉnh hoặc vùng lãnh thổ đều có Bộ Lao động có thể cung cấp thông tin để hỗ trợ nhà tuyển dụng và người lao động nước ngoài với các câu hỏi hoặc vấn đề liên quan đến công việc.

Lưu ý: Một số nhà tuyển dụng được quản lý theo luật liên bang và, do đó, được bảo vệ theo tiêu chuẩn việc làm dưới Đạo luật Lao động Canada.

Ngôn ngữ làm việc

Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là những ngôn ngữ duy nhất bạn có thể xác định là yêu cầu công việc trong đơn đăng ký LMIA và quảng cáo tuyển dụng. Tuy nhiên, nếu một ngôn ngữ khác là điều cần thiết cho công việc, bạn phải đưa ra lý do trong đơn đăng ký.

Các vị trí không yêu cầu ngôn ngữ

Có thể có một số trường hợp hiếm hoi mà lời đề nghị việc làm không yêu cầu bất kỳ ngôn ngữ nào đối với công dân nước ngoài.

Nếu không có ngôn ngữ nào được yêu cầu cho công việc, bạn phải cung cấp thông tin chi tiết hơn trong đơn đăng ký, bao gồm:

 • làm thế nào người nước ngoài sẽ thực hiện nhiệm vụ công việc một cách hiệu quả và an toàn mà không cần khả năng giao tiếp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, và
 • những biện pháp hợp lý nào được áp dụng để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho tất cả mọi người tại nơi làm việc. Để chứng minh điều này, bạn cũng phải cung cấp tài liệu phù hợp và thích hợp với đơn đăng ký của mình

Ví dụ về các biện pháp hợp lý:

 • có sách hướng dẫn và quy trình an toàn lao động được dịch
 • cung cấp đào tạo an toàn lao động bằng ngôn ngữ của người nước ngoài
 • sử dụng biển báo an toàn quốc tế có sử dụng biểu tượng (hình ảnh)
 • có thông dịch viên chính thức tại hiện trường
 • và/hoặc thuê người lao động hoặc giám sát viên khác có thể nói chuyện với người nước ngoài bằng ngôn ngữ của họ

Doanh nghiệp cần tìm hiểu thêm các điều kiện quan trọng khác Ở ĐÂY

Các trường hợp sẽ bị từ chối LMIA

 • Cung cấp thường xuyên các dịch vụ trong ngành công nghiệp tình dục.
 • Doanh nghiệp nằm trong danh sách không đủ điều kiện của Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada, bao gồm những người sử dụng lao động:
  • đã được phát hiện là không tuân thủ kết quả của cuộc đánh giá tuân thủ dành cho nhà tuyển dụng
  • đã bị cấm tham gia Chương trình Lao động Nước ngoài Tạm thời vì việc không tuân thủ đã được phát hiện trong một cuộc thanh tra
  • không trả được tiền phạt hành chính

Các trường hợp từ chối khác, do quy định từ chính sách công hiện tại:

 • các vị trí lương thấp đã vượt quá chỉ tiêu hiện tại
 • một số vị trí lương cao và lương thấp ở tỉnh Alberta (trừ khi chúng được miễn trừ)
 • vị trí người chăm sóc tại nhà khi có yêu cầu ở lại nhà gia chủ
 • bất kỳ vị trí nào nếu doanh nghiệp đã bị thu hồi LIMIA trong 2 năm qua

Hồ sơ gồm những gì?

Đơn xin LMIA có thể nộp trước tối đa 6 tháng trước ngày bắt đầu công việc. Hồ sơ xin LIMIA sẽ nộp kèm phí chính phủ. Hồ sơ bao gồm:

Nếu công ty lần đầu xin LMIA, vui lòng gởi các giấy tờ sau để KeyApply đánh giá hồ sơ (email info@keyapply.com):

 • Certificate of Incorporation
 • Articles with all Directors names
 • All business locations of the company.
 • Business Licence
 • At least one of these documents:
  • T4 Summary of remuneration paid,
  • PD7A Statement of account for current source deductions
 • At least one of the following documents:
  • T2 Schedule 100 Balance sheet information and T2 Schedule 125 Income statement information
  • T2125 Statement of business or professional activities (redact social insurance number)
  • T4 or payroll records (redact social insurance number) 

Dịch vụ của KeyApply

Thực hiện các quy trình xin LMIA cho chủ doanh nghiệp.
Phí trên chưa bao gồm các phí:

 • Chính phủ
 • Quảng cáo tuyển dụng bắt buộc
 • Người lao động được tuyển dụng cần nộp bộ hồ sơ xin Work Permit riêng, phí không bao gồm trong dịch vụ xin LMIA.

 HỎI ĐÁP

 Tôi có người thân làm chủ tiệm nail ở Canada. Vậy khi người thân tôi có LMIA thì có thể đưa tôi sang được không?

Thợ nail được tuyển dụng sang Canada phải chứng minh được đủ kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng với vị trí cần tuyển dụng. Do vậy, nếu bạn đủ điều kiện về kỹ năng được yêu cầu trong vị trí được cấp LMIA, bạn có thể nộp đơn. Do vậy, việc bạn là người nhà hay không thì không quan trọng bằng việc bạn chứng minh được bạn đạt yêu cầu hay không cho viên chức visa xem xét.

 Thợ nail có được đi cùng chồng/ vợ con sang không?

Từ ngày 16/11/2022, các cơ quan di trú cấp Liên bang và Tỉnh bang sẽ áp dụng Hệ thống phân loại nghề nghiệp quốc gia NOC 2021, thay thế cho bộ cũ NOC 2016. 

Theo bộ phân loại mới, thợ Nail được xếp vào TEER 3, tương đương NOC B. Trước đây thợ Nail là NOC C. Được vào TEER 3 hay NOC B thì có các lợi ích sau:

 • Lao động thì vợ/ chồng được open work permit theo và con cái cũng được theo. Trước đây NOC C là không được.
 • Được vào hệ thống Express Entry nên có cơ hội nộp di trú theo các chương trình của Express Entry. Trước đây là không được.

QUESTIONS & ANSWERS

Ask a Question
 • Tôi có nhà hàng mở đuợc 1 năm rưỡi, Tôi có thể xin đuợc LMIA không?

  Cám ơn câu hỏi của Quý khách. Việc xin LMIA không bắt buộc doanh nghiệp phải mở bao lâu. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố đánh giá như tình hình kinh doanh, lịch sử tuân thủ các luật lệ, hay vị trí cần tuyển có thật sự không kiếm được người làm hay không... Do vậy, Quý khách hãy đặt hẹn tư vấn để có thể trao đổi cụ thể hơn.

 • Cho em hỏi với, Nếu tiệm của em bây giờ chỉ có 2 vợ chồng làm thì có làm được tuyển thợ nails từ việt nam qua được ko? Tại lúc tháng 4,5 là có thợ làm mà bắt đầu từ tháng 6 đến giờ mướn thợ khó nên chỉ có 2 vc em làm thôi

  Chào bạn,
  Nếu tiệm cần người thì có thể làm được. Bạn đặt hẹn để tư vấn liên lạc tư vấn cụ thể nhé.
  Trân trọng,