KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Kháng cáo: Judicial Review, Immigration Appeal Division (IAD), Refugee Appeal Division (RAD)

Kháng cáo: Judicial Review, Immigration Appeal Division (IAD), Refugee Appeal Division (RAD)

Regular price
$0.00 CAD
Sale price
$0.00 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Trong hệ thống pháp lý di trú Canada, có ba loại kháng cáo chính: Judicial Review, Immigration Appeal Division (IAD), và Refugee Appeal Division (RAD). Mỗi loại kháng cáo này phục vụ một mục đích riêng và có quy trình khác nhau.

1. Judicial Review

Mục đích:

 • Judicial Review là quá trình xem xét lại quyết định của một cơ quan quản lý (như IRCC) bởi Tòa án Liên bang Canada.
 • Nó thường được sử dụng khi không có quyền kháng cáo trực tiếp tại IAD hoặc RAD.

Quy Trình:

 1. Application for Leave and for Judicial Review: Nộp đơn xin phép và xem xét tư pháp trong thời hạn nhất định sau khi nhận quyết định (thường là 15 ngày trong Canada và 60 ngày nếu ở ngoài Canada).
 2. Không Có Phiên Điều Trần Mặc Định: Tòa án sẽ xem xét đơn và quyết định liệu có nên tiến hành xem xét toàn diện hay không.
 3. Quyết Định Tòa Án: Nếu được chấp thuận, có thể có phiên điều trần, sau đó Tòa án đưa ra quyết định.

2. Immigration Appeal Division (IAD)

Mục đích:

 • IAD xử lý các vấn đề liên quan đến việc từ chối thường trú nhân, trục xuất, và từ chối bảo lãnh gia đình.

Quy Trình:

 1. Notice of Appeal: Nộp thông báo kháng cáo trong 30 ngày kể từ khi nhận quyết định.
 2. Chuẩn Bị và Phiên Điều Trần: Thu thập chứng cứ, chuẩn bị hồ sơ, và tham gia phiên điều trần.
 3. Quyết Định của IAD: Đưa ra quyết định sau phiên điều trần.

3. Refugee Appeal Division (RAD)

Mục đích:

 • RAD xử lý kháng cáo đối với các quyết định từ chối tị nạn hoặc bảo hộ.

Quy Trình:

 1. Notice of Appeal: Nộp thông báo kháng cáo trong 15 ngày kể từ khi nhận quyết định.
 2. Xem Xét Hồ Sơ: RAD xem xét các hồ sơ và chứng cứ nộp; ít khi có phiên điều trần.
 3. Quyết Định của RAD: Đưa ra quyết định dựa trên thông tin trong hồ sơ.

Phân Biệt Chính

 • Mục Đích: Judicial Review tập trung vào việc kiểm tra quyết định của các cơ quan quản lý, IAD xử lý vấn đề liên quan đến PR và bảo lãnh gia đình, và RAD xử lý các vấn đề liên quan đến tị nạn.
 • Thủ Tục: Judicial Review không thường xuyên có phiên điều trần và tập trung vào việc xem xét pháp lý; IAD và RAD có các quy trình riêng biệt và thường xuyên hơn với việc thu thập và xem xét chứng cứ.
 • Cơ Quan Xử Lý: Judicial Review được thực hiện bởi Tòa án Liên bang, trong khi IAD và RAD là các bộ phận của Immigration and Refugee Board of Canada (IRB).

Sự hiểu biết về sự khác biệt giữa ba loại kháng cáo này là quan trọng để đảm bảo rằng người nộp đơn chọn đúng kênh pháp lý cho tình huống cụ thể của họ.

Các tình huống khác

Ngoài ra, có một số tình huống khác trong đó có thể xảy ra kháng cáo hoặc xem xét lại:

 1. Federal Court of Canada: Ngoài quy trình Judicial Review thông thường, trong một số trường hợp cụ thể, các quyết định có thể được đưa lên xem xét tại Federal Court of Canada. Điều này thường liên quan đến các vấn đề pháp lý phức tạp hoặc vấn đề quan trọng về quyền lợi công cộng.

 2. Humanitarian and Compassionate Grounds Appeals: Trong những trường hợp nhất định, người nộp đơn có thể yêu cầu xem xét lại dựa trên những lý do nhân đạo và từ bi. Đây không phải là một 'kháng cáo' theo nghĩa truyền thống mà là một yêu cầu xem xét đặc biệt.

 3. Pre-Removal Risk Assessment (PRRA): Trong trường hợp một cá nhân đối mặt với việc bị trục xuất, họ có thể đủ điều kiện để nộp đơn PRRA, trong đó họ có thể trình bày lý do tại sao họ nên được xem xét cư trú dựa trên nguy cơ đối mặt với nguy hiểm nếu bị trục xuất.

 4. Sponsorship Appeals: Trong trường hợp từ chối bảo lãnh, như trong trường hợp bảo lãnh hôn nhân, người bảo lãnh có thể kháng cáo quyết định từ chối tại IAD. Tuy nhiên, đây được coi là một phần của quy trình kháng cáo tại IAD.

 5. Appeals for Permanent Residents on Residency Obligations: Thường trú nhân Canada có thể kháng cáo quyết định thu hồi tình trạng thường trú nếu họ không đáp ứng được nghĩa vụ cư trú.

Mỗi loại kháng cáo hoặc yêu cầu xem xét lại này có quy trình và yêu cầu cụ thể của riêng mình. Đối với các tình huống phức tạp, việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ một luật sư di trú chuyên nghiệp là cách tốt nhất để đảm bảo quyền lợi và cơ hội thành công cao nhất.

Dịch vụ KeyApply

Dịch vụ "KeyApply Luật Sư Kháng Cáo" là một dịch vụ chuyên nghiệp cung cấp sự hỗ trợ pháp lý cho các cá nhân hoặc tổ chức trong việc xem xét lại các quyết định không lợi về di trú tại Canada. Dưới đây là một số thông tin cơ bản về dịch vụ này:

Mục Tiêu của Dịch Vụ

 • Hỗ trợ khách hàng trong việc kháng cáo các quyết định từ chối về visa, thường trú nhân (PR), tị nạn, và các loại từ chối di trú khác.
 • Đưa ra lời khuyên chuyên nghiệp và chiến lược pháp lý để tối đa hóa cơ hội thành công trong quá trình kháng cáo.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

 1. Tư Vấn về Quyền Kháng Cáo: Xác định liệu trường hợp cụ thể của khách hàng có quyền kháng cáo hay không và tư vấn về cơ hội thành công.
 2. Chuẩn Bị Hồ Sơ Kháng Cáo: Hỗ trợ trong việc thu thập và chuẩn bị các tài liệu cần thiết, chứng cứ, và lập luận pháp lý.
 3. Đại Diện Pháp Lý: Đại diện cho khách hàng tại các phiên điều trần và trước các cơ quan pháp lý liên quan, bao gồm IAD, RAD, và Tòa án Liên bang.
 4. Hỗ Trợ Quá Trình Xem Xét: Theo dõi quá trình xem xét và cập nhật thông tin liên tục cho khách hàng.

Lợi Ích của Dịch Vụ

 • Chuyên Môn Pháp Lý: Sự hỗ trợ từ các luật sư chuyên nghiệp trong lĩnh vực di trú tăng cơ hội thành công.
 • Tiết Kiệm Thời Gian và Nỗ Lực: Giảm bớt gánh nặng hành chính và thời gian cần thiết để chuẩn bị hồ sơ.
 • Tối Ưu Hóa Chiến Lược Kháng Cáo: Phát triển một chiến lược pháp lý hiệu quả, dựa trên kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về luật di trú.

Quy Trình Làm Việc

 1. Phân Tích Ban Đầu: Đánh giá trường hợp và quyết định từ chối.
 2. Lập Kế Hoạch Kháng Cáo: Xác định chiến lược và bước tiếp theo.
 3. Chuẩn Bị và Nộp Hồ Sơ: Chuẩn bị tài liệu cần thiết và nộp hồ sơ kháng cáo.
 4. Điều Trần và Theo dõi: Đại diện và theo dõi quá trình xem xét.

Dịch vụ này hướng đến việc cung cấp sự hỗ trợ toàn diện và chuyên nghiệp, giúp khách hàng điều hướng qua hệ thống pháp lý di trú phức tạp của Canada một cách hiệu quả nhất.


QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question