KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

SINP Occupation In-Demand and Express Entry Occupation -  KeyApply

SINP Occupation In-Demand and Express Entry Occupation

Regular price
$0.00 CAD
Sale price
$0.00 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Tổng quan

Các chương trình Occupations In-Demand (OID) và Express Entry (EE) dành cho những người có trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề có nhu cầu. Các nghề đủ điều kiện phải thuộc các cấp độ Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) sau

  • NOC A: những công việc thường yêu cầu trình độ đại học
  • NOC B: những công việc thường yêu cầu học cao đẳng hoặc đào tạo học việc
  • NOC O: quản lý

Xem thêm về NOC Matrix

LƯU Ý: NOC C và NOC D không đủ điều kiện cho chương trình này.

Cách xác định phân loại nghề nghiệp quốc gia (NOC)

Nhập chức danh công việc của bạn vào ô tìm kiếm nhanh để xem mã NOC nào áp dụng cho bạn. Bạn cần xem xét các nhiệm vụ công việc, trách nhiệm, yêu cầu tuyển dụng và giáo dục của từng nghề nghiệp và sau đó chọn một nghề phù hợp nhất với trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn để không phát hiện thấy hồ sơ của bạn không đủ điều kiện.

Bạn cần xác minh rằng nghề nghiệp hoặc mã NOC của bạn được coi là có tay nghề cao ở Canada (NOC A, B, 0) bằng cách kiểm tra NOC 2011. Số thứ hai trong mã NOC của bạn tương ứng với cấp độ kỹ năng.

Danh sách nghề nghiệp bị loại trừ SINP

Những người có nghề nghiệp sau đây sẽ không được đăng ký vào các danh mục của chương trình Occupations In-Demand (OID) và Express Entry (EE). Đây là danh sách các nghề không đủ điều kiện cho các danh mục của chương trình này. Lưu ý rằng những nghề này có thể đủ điều kiện cho International Skilled Worker Employment Offer hoặc Saskatchewan Work Experience nếu chủ lao động của bạn đã đăng ký với Chính phủ Saskatchewan và nhận được sự chấp thuận cho lời mời làm việc.

Download Excluded Occupation List

Lựa chọn / Thay đổi Nghề nghiệp của Bạn trong Hệ thống Thể hiện Sự Quan tâm (EOI)

Khi bạn tạo hồ sơ International Skilled Worker EOI, bạn có thể chọn các nghề đủ tiêu chuẩn. Nếu bạn đã có hồ sơ EOI nhưng muốn thay đổi nghề nghiệp bạn đã chọn, bạn có thể thay đổi và gửi lại hồ sơ Thể hiện sự quan tâm (EOI) của mình.
Nếu bạn đã yêu cầu xem xét thứ cấp cho đơn đăng ký SINP trước đây, bạn sẽ cần phải hủy yêu cầu của mình để SINP chấp nhận đơn đăng ký mới. SINP Requirements Related to Professional Status or Licensure

Các yêu cầu của SINP liên quan đến Tiêu chuẩn chuyên môn hoặc Giấy phép hành nghề

Một số công việc ở Saskatchewan được quy định hoặc cần chứng chỉ chuyên môn. Bạn có thể cần phải gửi nhiều tài liệu hơn. Vui lòng xem danh sách dưới đây để biết các công việc với những yêu cầu này.

Download SINP's Professional Requirements by Regulated Occupation

Nếu bạn được yêu cầu cung cấp thêm tài liệu, đơn đăng ký của bạn sẽ được giữ lại để xử lý. SINP sẽ cho bạn biết sau khi bạn nộp đơn nếu kinh nghiệm làm việc và trình độ học vấn của bạn phù hợp với công việc yêu cầu tài liệu bổ sung.

Đề cử từ SINP không đảm bảo đủ điều kiện để được cấp phép trong một nghề nghiệp được quy định. Bạn có thể cần phải hoàn thành các yêu cầu khác khi đến Saskatchewan. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Regulated Occupations and Licensing Requirements.

Tìm việc làm ở Saskatchewan

Mặc dù danh mục OID và EE không yêu cầu lời mời làm việc có tay nghề cao ở Saskatchewan, nhưng việc làm là tiêu chí chính cho các danh mục SINP khác. Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm việc làm của mình bằng cách truy cập SaskJobs. Trang web này cho phép bạn tìm kiếm việc làm trong tỉnh và trong các cộng đồng cụ thể.

Xem cập nhật số điểm được mời Ở ĐÂY

QUESTIONS & ANSWERS

Have a Question?

Be the first to ask a question about this.

Ask a Question