KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Nghiên cứu thị trường sơ bộ - KeyApply

Nghiên cứu thị trường sơ bộ

Regular price
$0.00 CAD
Sale price
$0.00 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Một trong những khía cạnh khó khăn nhất đối với những người nộp đơn nhập cư diện doanh nhân là có được tầm nhìn sâu sắc thực sự về thị trường kinh doanh mong muốn.

Dịch vụ nghiên cứu và đánh giá thị trường sơ bộ của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn tầm nhìn sâu sắc có giá trị mà bạn cần, để chuẩn bị hồ sơ và kế hoạch kinh doanh vững chắc từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng.

Nghiên cứu thị trường nhập cư sơ bộ của chúng tôi dành cho các doanh nghiệp bán lẻ, nhà hàng và các ngành tương tự khác giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C). Dịch vụ này đi sâu vào nghiên cứu thị trường cho ngành nghề, vị trí kinh doanh đã lựa chọn và khách hàng tiềm năng của bạn.

Sử dụng cả hai phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính, chúng tôi sẽ chuẩn bị một báo cáo nghiên cứu thị trường toàn diện. Chúng tôi tiến thêm một bước nữa bằng cách áp dụng kiến thức chuyên môn của mình vào thông tin thu thập được để đưa ra đề xuất cho mô hình kinh doanh của bạn. Điều này tạo ra một nền tảng vững chắc để chuẩn bị khái niệm kinh doanh, kế hoạch kinh doanh hoặc bất kỳ tài liệu kinh doanh nào khác mà bạn sẽ cần cho quá trình nhập cư.

Dịch vụ nghiên cứu sơ bộ cơ bản của chúng tôi không chỉ làm tăng cơ hội nộp đơn xin nhập cư thành công mà còn cả thành công kinh doanh nói chung. Các chuyên gia nghiên cứu thị trường của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn đặt nền móng cho hành trình nhập cư kinh doanh thịnh vượng.

Nội dung báo cáo

 • Thông tin tổng thể về ngành
 • Đề xuất Mô hình Kinh doanh (2-3)
  • Sản phẩm và dịch vụ
  • Kế hoạch thuê mướn
  • Chiến lược bán hàng
  • Đầu tư chính cho doanh nghiệp
 • Kênh phân phối
 • Phân tích vị trí
 • Khách hàng mục tiêu
 • Phân tích cạnh tranh
 • Phân tích giá cả
 • Các nhà cung cấp tiềm năng

Phương pháp nghiên cứu

 • Nghiên cứu tại bàn, đăng ký, và các nguồn có sẵn.
 • Cuộc gọi tùy chọn và mua sắm thăm dò qua điện thoại/ email.

Thời gian thực hiện

 • 10-15 ngày làm việc
 • Dịch vụ khẩn cấp nếu cần

Dịch vụ bổ sung: tư vấn lựa chọn địa điểm kinh doanh

Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu dựa trên doanh nghiệp, chương trình nhập cư và thị trường cụ thể để xác định địa điểm tốt nhất để thành lập doanh nghiệp của người nộp đơn.

  QUESTIONS & ANSWERS

  Have a Question?

  Be the first to ask a question about this.

  Ask a Question