KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Co-op student/ intern Work Permit - KeyApply

Co-op student/ intern Work Permit

Regular price
$0.00 CAD
Sale price
$0.00 CAD
Regular price
Sold out
Unit price
per 

Điều kiện

Một số chương trình học cần tích luỹ kinh nghiệm làm việc như một phần yêu cầu của chương trình. Bạn có thể xin co-op hoặc intern work permit nếu:

 • bạn có study permit hiệu lực
 • làm việc là yêu cầu để hoàn thành chương trình học tại Canada
 • bạn có thư từ trường xác nhận tất cả sinh viên học chương trình này cần phải làm work placements để tốt nghiệp, và 
 • thời gian làm co-op placement hoặc internship chiếm từ 50% trở xuống trong tổng số thời lượng của chương trình học.

COVID-19 và co-op placements

Trong thời gian COVID-19, nhiều sinh viên quốc tế phải học online ở ngoài Canada. Nếu trường của bạn và nơi thực tập đồng ý, bạn có thể:

 • làm thực tập cho công ty Canada từ xa ở nước ngoài, hoặc
 • làm cho một công ty ở nước sở tại của bạn 

Nếu bạn làm từ xa bên ngoài Canada, bạn có thể làm việc trong thời gian chờ xử lý đơn xin study permit và co-op work permit.

Ai không đạt điều kiện

Bạn không đủ điều kiện nộp co-op work permit nếu bạn ở trong các trường hợp sau:

 • Học chương trình English/ French as a second language (ESL/FSL),
 • Học các khóa học về sở thích chung, hoặc
 • Các khóa học để chuẩn bị cho một chương trình học khác.

  QUESTIONS & ANSWERS

  Have a Question?

  Be the first to ask a question about this.

  Ask a Question