KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Bồ Đào Nha - Phê duyệt các điều chỉnh chương trình ARI "Golden Visa"

Theo ủy quyền lập pháp được cấp bởi Luật Ngân sách Nhà nước năm 2020, hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020, Chính phủ Bồ Đào Nha đã quyết định tiến hành sửa đổi chương trình cấp phép cư trú bằng hình thức đầu tư, thường được gọi là “Golden Visa”.

Quyết định được đưa ra hôm nay tại Hội đồng Bộ trưởng, thông qua việc chấp thuận một luật nghị định, thay đổi về mặt pháp lý giấy phép cư trú theo hình thức đầu tư, với mục tiêu thúc đẩy đầu tư của người nước ngoài vào các khu vực có mật độ thấp, đặc biệt là thông qua cải tạo đô thị, di sản văn hóa, các hoạt động có giá trị cao về môi trường hoặc xã hội, đầu tư hiệu quả và tạo việc làm.

Theo các tuyên bố được đưa ra cuối cùng của Hội đồng Bộ trưởng, chế độ mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7/2021, với thời gian chuyển tiếp dự kiến ​​cho đến năm 2022. Việc đổi mới các quy trình được phê duyệt theo chế độ hiện hành, cũng như, các yêu cầu đoàn tụ gia đình sau này sẽ không bị ảnh hưởng.

Do đó, việc cấp “thị thực vàng” sẽ không còn đủ điều kiện thông qua đầu tư bất động sản ở các vùng ven biển và trong các khu vực đô thị, và việc mua lại bất động sản được thực hiện trong các cộng đồng liên thành phố (CIM) ở nội địa và trong các khu vực tự trị sẽ đủ tiêu chuẩn.

Cần lưu ý rằng, mặc dù văn bản cuối cùng vẫn chưa được phát hành, nhưng dự kiến ​​rằng những thay đổi này sẽ củng cố xu hướng ngày càng tăng của các nhà đầu tư trong việc tìm kiếm các lựa chọn đầu tư thay thế, cụ thể là bằng cách đầu tư 350.000€ vào việc mua lại các các phần vốn từ quỹ đầu tư Bồ Đào Nha hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm dành riêng cho việc gọi vốn của các công ty, hoặc, trong các hoạt động nghiên cứu được phát triển bởi các tổ chức tích hợp trong hệ thống khoa học và công nghệ quốc gia; hoặc thậm chí là 250.000,00€ để đầu tư hoặc hỗ trợ sản xuất nghệ thuật, khôi phục hoặc duy trì di sản văn hóa quốc gia.

Chương trình Golden Visa của Bồ Đào Nha hiện có 8 loại hình đầu tư đủ điều kiện khác nhau, do đó đáp ứng các nhu cầu khác nhau của các nhà đầu tư nước ngoài. Kể từ khi được giới thiệu, nó đã phải chịu một số sửa đổi, điều này luôn đưa ra những lập luận mới nhằm duy trì khả năng cạnh tranh của nó trong mối quan hệ với các chương trình châu Âu khác, duy trì sự ưu tiên của các nhà đầu tư nước ngoài liên quan đến nhập cư đầu tư và lựa chọn nơi cư trú thứ hai, do đối với an ninh và chất lượng cuộc sống do đất nước cung cấp, cũng như khả năng tích lũy chương trình nhập cư này với chế độ thuế cư dân không thường trú (RNH), do đó được hưởng lợi từ hiệu quả thuế cao hơn đối với thu nhập cá nhân.

Các bài viết liên quan

Chúc mừng khách hàng đã nhận được chấp thuận du học Canada SDS chỉ trong 15 ngày
KeyApply xin chia sẻ niềm vui với khách hàng đã nhận được Passport request cho chương trình du họ...
Đọc thêm
Chúc mừng khách hàng nhận được thư mời khám sức khỏe cho Giấy Phép Làm Việc Dự Án Start-Up Visa chỉ sau 24 ngày!
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng gia đình khách hàng của KeyApply đã nhận được thư mời khám ...
Đọc thêm
Congratulations on your 79-day Work Permit!
Congratulations to the customer on receiving approval for a nail work permit, after only 79 days ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published