KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Trong Express Entry, không cần nộp tài liệu chứng minh cho các yếu tố không bắt buộc, Amiri v. Canada (Citizenship and Immigration)

Court (s) Database
Date
Neutral citation
File numbers

Tòa án Liên bang trong phán quyết mới đây vào ngày 20/6/2022, khẳng định rằng trong Express Entry, người nộp đơn không cần phải nộp các tài liệu hỗ trợ cho các yếu tố mà họ không yêu cầu điểm và việc IRCC trả lại đơn xin nhập cư này là không hợp lý.

HÃY ĐẶT HẸN NGAY VỚI CHÚNG TÔI NẾU BẠN CÓ VẤN ĐỀ CẦN KHÁNG CÁO

Câu chuyện kháng cáo lên Toà án liên bang của cô Amiri như sau:

[1] Cô Amiri nộp đơn xin xem xét lại tư pháp về việc từ chối đơn xin thường trú nhân của cô được nộp theo chương trình Canadian Experience Class thông qua hệ thống Express Entry. Toà đã chấp thuận đơn của cô ấy, vì những lý do sau đây.

[2] Cô Amiri lần đầu tiên gửi "expression of interest" thông qua hệ thống Express Entry. Sau đó cô ấy nhận được lời mời nộp đơn. Cô được thông báo rằng phải đạt tối thiểu 368 điểm để nhận được lời mời trong đợt rút thăm.

[3] Một Viên chức Nhập cư đã từ chối đơn của cô Amiri vì không đầy đủ theo mục 10 của Quy định Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư, SOR / 2002-227, vì bản đánh giá chứng chỉ giáo dục [ECA] của chồng cô không được cung cấp cho mục đích nhập cư.

[4] Cô Amiri trình bày rằng ECA của chồng cô không phải là tài liệu bắt buộc vì cô không cần số điểm liên quan đến trình độ học vấn của chồng mình để xếp trên số điểm tối thiểu cho lời mời trong vòng rút thăm có liên quan. Cô ấy có thể tính được rằng cô ấy có 370 điểm mà không có những điểm liên quan đến trình độ học vấn của chồng cô ấy.

[5] Toà đồng ý với cô Amiri. Các yêu cầu đối với đơn đăng ký trong hệ thống Express Entry trong Hướng dẫn của Bộ trưởng về Hệ thống Express Entry, được xuất bản trên Canada Gazette và có trên trang web của IRCC. Các Hướng dẫn này được ban hành theo mục 10.3 của Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư, SC 2001, c 27. Chúng phân biệt giữa các tiêu chí về tính đủ điều kiện, trong phần 5, về cơ bản là các tiêu chí của loại có liên quan và các thành phần của Hệ thống Xếp hạng Toàn diện [ CRS], về cơ bản cho điểm người nộp đơn dựa trên các yếu tố như tuổi tác, trình độ học vấn, kỹ năng ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc.

[6] Liên quan đến trường hợp của cô Amiri là phần 17 của Hướng dẫn, phần này cho điểm về trình độ học vấn của vợ/ chồng hoặc người phối ngẫu thông luật của người nộp đơn. Tiểu mục 17 (3) nêu rõ rằng nếu trình độ giáo dục bên ngoài Canada, thì nó phải được chứng nhận bởi “đánh giá tương đương chứng chỉ giáo dục” hoặc ECA do một tổ chức được Bộ trưởng chỉ định cấp. Tuy nhiên, mục 17 không yêu cầu về tính đủ điều kiện. Người ta chỉ cần tuân thủ tiểu mục 17 (3) nếu muốn có thêm điểm.

[7] Về vấn đề này, không có vấn đề gì khi cô Amiri được mời nộp đơn đăng ký dựa trên hồ sơ bao gồm trình độ học vấn của chồng cô. Với số điểm tối thiểu được yêu cầu trong lần rút thăm liên quan, cô Amiri dù sao cũng sẽ được mời.

[8] Toà cũng lưu ý rằng một trang từ trang web của IRCC, được in lại trong hồ sơ đăng ký của cô Amiri, nói rằng ECA là một "tài liệu bắt buộc (nếu có)". Toà hiểu điều này có nghĩa là chỉ người nộp đơn có ý định yêu cầu điểm dựa trên trình độ học vấn mới được yêu cầu nộp ECA. Cô Amiri không có ý định đó, bởi vì cô không cần những điểm đó.

[9] Do đó, không hợp lý khi viên chức từ chối đơn của cô Amiri chỉ vì cô chưa nộp ECA hợp lệ cho chồng mình. Nhận thấy rằng cô Amiri chưa nộp ECA hợp lệ cho chồng cô, viên chức phải xác định xem liệu các tài liệu còn lại hỗ trợ đơn đăng ký của cô có chứng minh được tư cách đủ điều kiện tham gia hay không và chứng minh một số điểm trên mức tối thiểu cho lần rút thăm mà cô tham gia. .

[10] Vì những lý do này, toà chấp thuận đơn của cô Amiri.

ĐẶT HẸN TƯ VẤN

Nguồn

Các bài viết liên quan

Thư mời tham dự hội thảo trực tuyến: Cách vận hành dự án Start-Up Visa đạt yêu cầu, và chi phí sau thay đổi đầu tháng 5/2024
Kính gửi Quý vị, Chúng tôi trân trọng mời Quý vị tham gia hội thảo trực tuyến "Cách Vận Hành Dự Á...
Đọc thêm
Chúc mừng khách hàng đã nhận được Passport Request Work Permit (LMIA) chỉ trong 55 ngày!
KeyApply vui mừng thông báo rằng một khách hàng của KeyApply đã nhận được Passport request cho Wo...
Đọc thêm
Chúc mừng khách hàng đã nhận được chấp thuận du học Canada SDS chỉ trong 15 ngày
KeyApply xin chia sẻ niềm vui với khách hàng đã nhận được Passport request cho chương trình du họ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published