KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Bảo lãnh ông bà cha mẹ Canada

Bộ trưởng vừa công bố thông tin về Chương trình bảo lãnh ông bà / cha mẹ cho năm 2022. Tuy nhiên, chỉ những ai đã nộp form đăng ký chương trình vào năm 2020 mới đủ điều kiện nhận được thư mời nộp hồ sơ. Chi tiết như sau:

1. INTEREST TO SPONSOR FORMS - 2020

Chỉ những ai đã nộp Interest to Sponsor (ITS) forms vào năm 2020 mới đủ điều kiện cho đợt mời lần này. Không có đợt mở cho form mới năm nay.

2. INVITATIONS TO APPLY

IRCC sẽ gửi 23.100 thư mời cho những người đã gửi biểu mẫu ITS vào năm 2020 dựa trên rút thăm ngẫu nhiên. Rút thăm sẽ diễn ra trong hai tuần tới. Bạn cần liên tục kiểm tra tài khoản email đã được sử dụng khi gửi ITS. Đừng quên cũng kiểm tra hộp spam hoặc junk!

3. INCOME

Income sẽ tính cho các năm 2019, 2020 và 2021. Do có những khó khăn tài chính gây ra bởi đại dịch, trong các năm tính thuế 2020 và 2021, yêu cầu thu nhập sẽ chỉ là thu nhập cần thiết tối thiểu mà không có thêm 30%; ngoài ra Employment Insurance benefits cũng như các khoản tiền hỗ trợ từ COVID-19 như CERB sẽ được tính vào thu nhập.

4. HẠN CHÓT NỘP HỒ SƠ

Nếu bạn được mời nộp đơn, bạn có thời hạn đến ngày 24 tháng 12 năm 2022 để nộp đơn. Các đơn không hoàn chỉnh sẽ bị trả lại và bạn sẽ không có cơ hội nào khác để gửi lại đơn đăng ký trong vòng này. Do đó bạn cần thận trọng và kiểm tra kỹ lưỡng bộ hồ sơ của gia đình mình. Nếu bạn cần dịch vụ với các Tư vấn di trú và Luật sư được chọn lọc chuyên nghiệp, chi tiết, hạn chế mọi rủi ro, hãy đặt hẹn hoặc liên lạc với KeyApply Ở ĐÂY.

Các bài viết liên quan

Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến: Cập nhật thay đổi trong chương trình Thị thực khởi nghiệp Canada (Start-Up Visa)
Đăng ký tham gia: Quý vị vui lòng đăng ký trước TẠI ĐÂY để nhận link tham dự hội thảo. Kính gửi ...
Đọc thêm
Thay đổi đáng chú ý trong Chương trình Start-Up Visa Canada và Self-Employed
Bộ Di trú Canada vừa thông báo những điều chỉnh quan trọng trong Chương trình Thị thực Khởi nghiệ...
Đọc thêm
Receive medical examination request for PR Start-Up Visa application after only 10 months!
Recently, a KeyApply customer received a medical examination request just 10 months after submitt...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published