KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Người bảo lãnh vẫn có quyền bảo lãnh người khác, nếu có thoả thuận trả góp khoản nợ chính phủ, không cần phải trả hết, tIoussoupov v. Canada (Immigration, Refugees and Citizenship)

Court (s) Database

Federal Court Decisions

Date

2019-04-04

Neutral citation

2019 FC 405

File numbers

IMM-4270-18

Tòa án Liên bang trong phán quyết vào ngày 4/4/2019, kết luận rằng đối với các khoản nợ trợ cấp, người bảo lãnh hoàn trả toàn bộ hoặc theo thỏa thuận trả góp với chính phủ, người nợ không bị tước quyền bảo lãnh.

HÃY ĐẶT HẸN NGAY VỚI CHÚNG TÔI NẾU BẠN CÓ VẤN ĐỀ CẦN KHÁNG CÁO

[1] Đơn này phản đối quyết định của Bộ phận Kháng nghị Nhập cư của Hội đồng Người tị nạn và Nhập cư (IAD), nơi đã từ chối kháng cáo của Người nộp đơn về việc từ chối cấp thị thực cho người vợ. Thị thực người vợ đã bị từ chối vì người chồng bị phát hiện là không có nghĩa vụ pháp lý trong việc bồi hoàn cho Tỉnh bang Ontario (Ontario) các khoản trợ cấp xã hội đã trả cho người phối ngẫu đã được bảo lãnh trước đây của anh ấy. Tính đến ngày 1/6/2015, người chồng nợ Ontario $ 77,987,24.

[2] Quyết định ban đầu từ chối thị thực người vợ được đưa ra bởi một nhân viên thị thực tại Warsaw, Ba Lan. Áp dụng điều 133 (1) (g) (i) của Quy định Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư, SOR / 2002-227, Viên chức nhận thấy rằng, cho đến khi khoản nợ trợ cấp được hoàn trả đầy đủ, người chồng không đủ điều kiện để bảo lãnh người vợ hiện tại. Phát hiện về khoản nợ đang có này được đưa ra bất chấp thực tế là người chồng đã ký một thỏa thuận với Ontario để hoàn trả khoản nợ với khoản trả góp hàng tháng là $150,00 và được cập nhật các khoản thanh toán đó. Viên chức tiếp tục từ chối yêu cầu xem xét nhân đạo và nhân ái (H&C) của người nộp đơn.

[3] Trước IAD, luật sư của Người nộp đơn đã thừa nhận tính hợp pháp của quyết định từ chối cấp thị thực và chỉ theo đuổi biện pháp cứu xét H&C. Do đó, IAD đã không xem xét câu hỏi liệu người chồng có khoản nợ hợp pháp hay không và do đó, không đủ điều kiện để bảo lãnh vợ của mình. Bất chấp sự nhượng bộ đó đối với IAD, người chồng lập luận trong đơn đăng ký này rằng IAD không cởi mở để xem xét thỏa thuận hoàn trả nợ hoặc đặt câu hỏi về mức độ thỏa đáng của những nỗ lực của người chồng để trả những khoản anh ta mắc nợ. Đây rõ ràng là lý do chính khiến IAD từ chối yêu cầu H&C như có thể thấy từ kết luận:

[3.3] Những vấn đề chính đối với khiếu nại này là tầm quan trọng của khoản nợ trợ cấp chưa thanh toán, việc thiếu nỗ lực để tránh tích lũy nợ ngay từ đầu, nỗ lực tối thiểu của Người kháng cáo để trả nợ, thiếu sự ưu tiên trả nợ và thiếu kế hoạch trả nợ cụ thể trong tương lai. Toà cũng lưu ý rằng động cơ chính để trả khoản nợ sẽ bị loại bỏ khi Người nộp đơn đến Canada.

[3.4] Toà thấy những yếu tố này không bị ảnh hưởng nặng nề bởi bản chất của mối quan hệ và lý do bảo lãnh, khó khăn phải đối mặt nếu đơn kháng cáo bị bác bỏ và mục tiêu nhập cư của việc đoàn tụ gia đình.

[3.5] Nguyên đơn đã không thiết lập các yếu tố nhân đạo đủ để đảm bảo cứu xét đặc biệt trong mọi tình huống của sự vụ. Do đó, kháng nghị này bị bác bỏ.

[4]  Việc Người nộp đơn nhượng bộ IAD là điều đáng ngạc nhiên bởi vì khi toà đọc các quy định hiện hành, người nộp đơn không có mặc định về cam kết bảo trợ cho người vợ đầu tiên của mình. Bởi vì Người nộp đơn đã giải quyết vấn đề mắc nợ của mình đối với Ontario dưới hình thức một thỏa thuận hoàn trả. Mặc dù Người nộp đơn vẫn còn nợ Ontario một số tiền đáng kể, nhưng hiệu lực pháp lý của thỏa thuận hoàn trả là để thoát khỏi tình trạng nợ trước đó của anh ta. Đó rõ ràng là mục đích của mục 135:

Mặc định

 

Défaut

 

135 Đối với mục đích của đoạn 133 (1) (g) (i), sự mặc định của một cam kết tài trợ

 

135 Pour l’application du sous-alinéa 133(1)g)(i), le manquement à un engagement de parrainage :

 

(a) bắt đầu khi:

 

a) commence, selon le cas :

 

(i) chính phủ thực hiện một khoản thanh toán mà người bảo lãnh đã cam kết sẽ hoàn trả, hoặc

 

(i) dès qu’une administration effectue un paiement que le répondant est tenu de rembourser au titre de l’engagement,

 

(ii) một nghĩa vụ quy định trong cam kết bị vi phạm; và

 

(ii) dès qu’il y a manquement à quelque autre obligation prévue par l’engagement;

 

(b) kết thúc, tùy từng trường hợp, khi

 

b) prend fin dès que le répondant :

 

(i) người bảo lãnh hoàn trả toàn bộ hoặc theo thỏa thuận với chính phủ, cho số tiền do chính phủ đã trả, hoặc

 

(i) d’une part, rembourse en totalité ou selon tout accord conclu avec l’administration intéressée les sommes payées par celle-ci,

 

(ii) người bảo lạnh không còn vi phạm nghĩa vụ quy định trong cam kết.

(ii) d’autre part, s’acquitte de l’obligation prévue par l’engagement à l’égard de laquelle il y avait manquement.

 

 

[5]  Điều khoản này đã được xem xét trong Canada v Mavi, 2011 SCC 30, [2011] SCR 504, nơi Tòa án tuyên bố rõ ràng tại đoạn 70 rằng s 133 (1) (g) (i) “có thể được giải quyết bằng cách thu xếp trả nợ” . Mặc dù tuyên bố này là khập khiễng, nhưng nó phù hợp với cách giải thích của riêng toà về s 135 (b). Nếu các từ “hoặc theo thỏa thuận với chính phủ đó” yêu cầu hoàn trả đầy đủ, chúng sẽ bị thừa bởi ngôn ngữ trước đó. Cách giải thích như vậy sẽ vi phạm giả định chống lại sự suy diễn: xem Placer Dome Canada Ltd v Ontario, 2006 SCC 20 tại đoạn 45, [2006] 1 SCR 715. Hiệu lực của một thỏa thuận trả nợ đến mức ngay cả khi khoản nợ không có khả năng xảy ra. được hoàn trả đầy đủ, người nợ không bị tước quyền bảo lãnh: xem Mavi, ở trên, tại đoạn 59. Theo đó, nó không mở cho người ra quyết định hành động theo mục 133 (1) (g) (i) của Quy định để phản ánh về sự thỏa đáng của các điều khoản hoàn trả được một tỉnh chấp nhận, miễn là thỏa thuận được tuân thủ.

[6]  Câu hỏi vẫn còn là liệu toà có thể giải quyết đơn dựa trên sức mạnh của vấn đề này hay không vì nó chưa bao giờ được IAD xem xét trực tiếp.

[7] Tất nhiên, IAD được quyền bảo đảm trong chừng mực họ đang thực hiện quyền H&C của mình. Quyết định của họ chỉ dễ bị thử thách nếu nó có thể được chứng minh là không hợp lý

[8]  Khó khăn mà toà gặp phải khi xem xét tính hợp lý của bản đánh giá H&C của IAD phát sinh từ việc toà không thể tách biệt khía cạnh đó của quyết định với câu hỏi liệu Người nộp đơn có thực sự không thực hiện cam kết tài trợ của mình hay không. Kết luận của IAD rằng Người nộp đơn đã không làm đủ để trả những gì anh ta nợ Ontario chỉ hợp lý nếu đó là một sự cân nhắc phù hợp; và nó chỉ có thể là một sự cân nhắc phù hợp nếu IAD đã mở để xem xét tính đầy đủ của các điều khoản trong thỏa thuận của Người nộp đơn với Ontario ngay từ đầu. Theo điều 135 của Quy định, IAD không có thẩm quyền xem xét thỏa thuận hoàn trả vì, nếu có mặt của một bên, không có đối tượng mặc định là được miễn vì lý do nhân đạo.

[9]  Tất nhiên, tôi lo ngại rằng ảnh hưởng của việc phát hiện ra sự bất hợp lý là khiến IAD trở lại xem xét một vấn đề mà không do lỗi của chính nó, chưa bao giờ được xem xét. Đó không phải là một cách tiếp cận nên được áp dụng thường xuyên.

[10]  Tuy nhiên, trong những tình huống đặc biệt của trường hợp này, liên quan đến một vấn đề rời rạc và dễ hiểu về việc giải thích luật pháp mà chỉ có thể được giải quyết một cách hợp lý theo một cách, đối với toà, đây dường như là lựa chọn thực tế tốt nhất. Gửi lại vấn đề cho IAD sẽ tránh được sự chậm trễ và gánh nặng hành chính liên quan đến đơn xin bảo lãnh mới

[11]  Tôi cũng cảm thấy thoải mái phần nào từ quyết định của Alberta v Alberta Teacher, 2011 SCC 61, [2011] 3 SCR 654, nơi Tòa án phải đối mặt với vấn đề đánh giá tính hợp lý của một quyết định liên quan đến một vấn đề chưa được nêu ra trước phiên sơ thẩm. Tòa án công nhận rằng họ có toàn quyền đưa ra một lập luận mới nhưng nói chung không nên làm như vậy khi vấn đề có thể được nêu ra dưới đây. Tuy nhiên, vấn đề đã được xem xét, một phần, vì nó liên quan đến việc “xác định rõ ràng về luật pháp, cơ sở có thể được giải quyết khi xem xét tư pháp, bất kể tiêu chuẩn xem xét thích hợp là gì”: xem đoạn 28. The Tòa án cũng ghi nhận sự thiếu vắng của bất kỳ định kiến được khẳng định nào đối với bên đối diện.

[12]  Tôi muốn nói thêm rằng việc IAD không có lý do về vấn đề ý nghĩa của điều 135 của Quy chế không khiến Tòa án gặp bất lợi. Đó là vì chỉ có một cách giải thích hợp lý về điều khoản đó, nghĩa là, khoản nợ của điều 133 (1) (g) (i) được giải quyết bằng một thỏa thuận hoàn

[13]  Vì những lý do ở trên, đơn này được đồng ý. 

Nguồn

NHẬN XÉT CỦA CHÚNG TÔI

Quan điểm trước đây của nhiều người, kể cả khách hàng lẫn viên chức xét duyệt hồ sơ, là người nộp đơn phải thanh toán tất cả chi phí nợ trợ cấp chính phủ thì mới đủ quyền bảo lãnh. Như trường hợp trên đã minh chứng là chỉ cần có một thoả thuận trả nợ, trả góp cũng vẫn xem là đã thực hiện trách nhiệm này, và không bị tước quyền bảo lãnh. Vì vậy, quý khách đang cần bảo lãnh thân nhân, lo ngại khoản nợ do người trước đây mình bảo lãnh xin trợ cấp từ chính phủ, có thể hoàn toàn nhanh chóng vượt quá trở ngại này.

HÃY ĐẶT HẸN NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ TÌM HIỂU VỀ CHƯƠNG TRÌNH PHÙ HỢP

Các bài viết liên quan

Chúc mừng khách hàng đã nhận được Passport Request Work Permit (LMIA) chỉ trong 55 ngày!
KeyApply vui mừng thông báo rằng một khách hàng của KeyApply đã nhận được Passport request cho Wo...
Đọc thêm
Chúc mừng khách hàng đã nhận được chấp thuận du học Canada SDS chỉ trong 15 ngày
KeyApply xin chia sẻ niềm vui với khách hàng đã nhận được Passport request cho chương trình du họ...
Đọc thêm
Chúc mừng khách hàng nhận được thư mời khám sức khỏe cho Giấy Phép Làm Việc Dự Án Start-Up Visa chỉ sau 24 ngày!
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng gia đình khách hàng của KeyApply đã nhận được thư mời khám ...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published