KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Canada mở rộng miễn kiểm tra y tế cho một số người nhập cư

Ottawa, ngày 24 tháng 12 năm 2021 — Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đang đổi mới chính sách công tạm thời miễn trừ cho một số công dân nước ngoài ở Canada phải hoàn thành kiểm tra y tế nhập cư bổ sung như một phần của đơn đăng ký chương trình thường trú, nếu họ đã từng kiểm tra y tế gần đây, đã hoàn thành và không gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng. Ban đầu việc miễn trừ được ấn định là hết hiệu lực vào ngày 28 tháng 12 năm 2021, lần này việc miễn trừ sẽ được gia hạn cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2022.

Chính sách công này, được công bố vào tháng 6 năm 2021, giúp hợp lý hóa việc xử lý đơn đăng ký cho những người nộp đơn ở Canada có nguy cơ thấp, đồng thời quản lý hiệu quả các rủi ro sức khỏe cộng đồng. Điều này hỗ trợ xử lý hồ sơ nhanh hơn và giúp công dân nước ngoài đang ở đây chuyển đổi sang tình trạng thường trú nhân nhanh chóng hơn.

Khi nộp đơn xin thường trú nhân hoặc xin thị thực thường trú nhân, người nộp đơn phải cung cấp giấy khám sức khỏe nhập cư hoặc số nhận dạng y tế duy nhất từ lần khám sức khỏe trước đó của họ. IRCC sẽ liên hệ với những cá nhân không đủ điều kiện để được miễn trừ để thảo luận về các bước tiếp theo.

Việc miễn trừ này cho phép họ không phải thực hiện thêm một cuộc kiểm tra y tế, nếu họ đã hoàn thành kiểm tra y tế và đáp ứng tất cả các tiêu chí sau:

  • đã nộp đơn xin thường trú nhân và chưa làm kiểm tra y tế nhập cư mới;
  • đã hoàn thành cuộc kiểm tra y tế trong vòng 5 năm qua và được phát hiện là không gây rủi ro cho sức khỏe hoặc an toàn cộng đồng, hoặc tuân thủ yêu cầu báo cáo cho cơ quan y tế để theo dõi; và
  • đã không rời Canada hơn 6 tháng trong vòng một năm qua để sống ở một quốc gia nằm trong danh sách các quốc gia yêu cầu kiểm tra y tế nhập cư của chính phủ liên bang.

Các thành viên gia đình của người nộp đơn có thể đủ điều kiện theo chính sách này nếu họ cũng ở Canada và đáp ứng các tiêu chí trên.

Nguồn

Các bài viết liên quan

Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến: Cập nhật thay đổi trong chương trình Thị thực khởi nghiệp Canada (Start-Up Visa)
Đăng ký tham gia: Quý vị vui lòng đăng ký trước TẠI ĐÂY để nhận link tham dự hội thảo. Kính gửi ...
Đọc thêm
Thay đổi đáng chú ý trong Chương trình Start-Up Visa Canada và Self-Employed
Bộ Di trú Canada vừa thông báo những điều chỉnh quan trọng trong Chương trình Thị thực Khởi nghiệ...
Đọc thêm
Receive medical examination request for PR Start-Up Visa application after only 10 months!
Recently, a KeyApply customer received a medical examination request just 10 months after submitt...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published