KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Các điều kiện để duy trì hiệu lực Study Permit ở Canada

Các điều kiện để duy trì hiệu lực Study Permit

Sinh viên đang giữ Study Permit của Canada sẽ cần đáp ứng điều kiện để duy trì hiệu lực của Study Permit. Nếu bạn không đáp ứng các điều kiện này, bạn có thể bị mất hiệu lực study permit và không duy trì được trình trạng cứ trú là sinh viên. Bạn có thể phải rời khỏi Canada.

Sinh viên giữ study permit phải: 

 • đăng ký nhập học vào một trường học thuộc danh sách designated learning institution (DLI)
 • thể hiện là bạn có tham gia học tập bằng cách:
  • học full-time hoặc part-time trong các kỳ học chính thức (không bao gồm kỳ nghỉ theo lịch của nhà trường) 
  • có tiến trình và tiến độ học tập theo tiến trình của khoá học, 
  • không nghỉ quá 150 ngày trong thời gian học (xem chi tiết mục bên dưới)
 • cập nhật với Bộ di trú bất cứ khi nào bạn chuyển trường  
 • kết thúc việc học ngay khi bạn không đạt các điều kiện là sinh viên, 
 • rời Canada khi giấy tờ hết hạn và hết thời hạn khôi phục

Bạn phải theo đúng các yêu cầu riêng ghi trong study permit của bạn bao gồm:

 • cấp độ học được phép
 • bạn có được làm việc tại Canada không, bao gồm:
  • trong hoặc ngoài khuôn viên trường học (campus), và
  • bạn có phải tham gia và hoàn thành co-op work term hoặc internship
 • bạn có phải báo cáo về sức khoẻ
 • bạn có được đi qua vùng khác trong Canada, và
 • ngày bạn phải dừng học.

Nếu trường học của bạn bị mất tình trạng DLI sau khi bạn có study permit, thì bạn vẫn được học cho đến khi study permit hết hạn. Nếu bạn muốn gia hạn study permit, thì bạn phải đăng ký trường có DLI.

Ghi chú: Nếu bạn chỉ học bán thời gian, bạn có thể không đạt điều kiện cho post-graduation work permit (PGWP).

Tính toán thời gian nghỉ học cho phép như thế nào?

Có một số tình huống bạn có thể nghỉ học tối đa 150 ngày: 

 • trường học cho phép nghỉ vì:
  • lý do sức khoẻ hoặc thai sản
  • việc gia đình khẩn cấp
  • thành viên gia đình mất hoặc bệnh nặng
  • các trường hợp nghỉ học khác mà nhà trường cho phép
 • trường đóng cửa vĩnh viễn hoặc đình công
 • thay đổi nơi học, bị trống do chương trình học không liên tục
 • chuyển đổi ngày bắt đầu học
  • trường hợp này, bạn phải bắt đầu học vào kỳ kế tiếp, ngay cả nếu kỳ học đó sớm hơn 150 ngày, và lấy thư chấp nhận học mới nhất cập nhật ngày học. 

Bạn không thể làm việc trong hoặc ngoài trường học trong thời gian nghỉ này, ngay cả bạn còn study permit hoặc work permit hiệu lực.

Những người được miễn các điều kiện duy trì study permit như trên, vui lòng xêm thêm Ở ĐÂY

  Đăng ký dịch vụ du học cùng KeyApply
  DU HỌC