KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Mở rộng các lựa chọn bài kiểm tra ngôn ngữ cho chương trình SDS

Hôm nay, Bộ Di trú thông báo một tin tức quan trọng về chương trình Student Direct Stream (SDS) của Canada. Chương trình này đang nhận được sự quan tâm lớn từ các sinh viên quốc tế muốn du học tại Canada.

Quy định mới đã mở rộng danh sách các bài kiểm tra ngôn ngữ chấp nhận cho Chương trình SDS. 

Với quy định mới, sinh viên có thể sử dụng bài kiểm tra ngôn ngữ chung như IELTS General và CELPIP General cho mục đích SDS. Điểm này không chỉ cho mục đích học tập mà còn cho mục đích nhập cư mà không cần thi lại.

Thêm vào đó, việc mở rộng danh sách các bài kiểm tra khác như CAEL, TOEFL, CELPIP, PTE cũng mang lại sự đa dạng và linh hoạt cho ứng viên. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu của các sinh viên có thể có sự lựa chọn tốt hơn và sử dụng loại bài kiểm tra phù hợp với khả năng và mục tiêu của mình.

 

Dưới đây là bảng các bài thi ngôn ngữ và điểm yêu cầu cho Chương trình SDS:

 1. Kết quả từ tổ chức kiểm tra ngôn ngữ đã được chỉ định sử dụng bài kiểm tra ngôn ngữ chung được phê duyệt theo Quy định 74(3) của IRPR:

  • IELTS General: Điểm tương đương với điểm Canadian Language Benchmarks ít nhất là 7 cho mỗi kỹ năng ngôn ngữ (nói, nghe, đọc và viết)
  • CELPIP General: Điểm tương đương với điểm Canadian Language Benchmarks ít nhất là 7 cho mỗi kỹ năng ngôn ngữ (nói, nghe, đọc và viết)
  • TEF Canada: Điểm tương đương với điểm Canadian Language Benchmarks ít nhất là 7 cho mỗi kỹ năng ngôn ngữ (nói, nghe, đọc và viết)
  • TCF Canada: Điểm tương đương với điểm Canadian Language Benchmarks ít nhất là 7 cho mỗi kỹ năng ngôn ngữ (nói, nghe, đọc và viết)
 2. Kết quả từ bài kiểm tra ngôn ngữ học thuật từ tổ chức kiểm tra ngôn ngữ được chỉ định theo Quy định 74(3) của IRPR:

  • IELTS Academic: Điểm tối thiểu 6
  • CAEL: Điểm tối thiểu 60
  • Pearson PTE Academic: Điểm tối thiểu 60
  • TEF - 5 épreuves: Điểm tối thiểu 400
  • TCF - tout public: Điểm tối thiểu 400
 3. Kết quả từ bài kiểm tra ngôn ngữ học thuật từ Educational Testing Service (ETS) TOEFL iBT Test: Điểm tối thiểu 83 cho mỗi kỹ năng ngôn ngữ (nói, nghe, đọc và viết)

Lưu ý: Tất cả các bài kiểm tra trên phải được thực hiện theo hình thức thi trực tiếp để được chấp nhận cho SDS. Bài kiểm tra online từ xa sẽ không được chấp nhận cho mục đích của SDS.

Đặt hẹn tư vấn du học tại đây.

Các bài viết liên quan

Chúc mừng khách hàng nhận được thư mời khám sức khỏe cho Giấy Phép Làm Việc Dự Án Start-Up Visa chỉ sau 24 ngày!
Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng gia đình khách hàng của KeyApply đã nhận được thư mời khám ...
Đọc thêm
Congratulations on your 79-day Work Permit!
Congratulations to the customer on receiving approval for a nail work permit, after only 79 days ...
Đọc thêm
Webinar "Update Changes in the Canadian Start-Up Visa Program"
Dear Sir/ Madam, We respectfully invite you to participate in the webinar "Updating Changes in th...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published