KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Hỏi và Đáp

ĐỊNH CƯ MỸ EB5

Chương trình EB-5 của Hoa Kỳ là một chương trình di trú dành cho những nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào nền kinh tế của Hoa Kỳ và qua đó có cơ hội nhận thẻ xanh (thẻ cư trú) cho mình và gia đình. Dưới đây là quy trình cơ bản để được thường trú tại Hoa Kỳ thông qua chương trình EB-5:

 1. Tìm hiểu và chọn dự án đầu tư: Nhà đầu tư nên tìm hiểu và chọn một dự án đầu tư phù hợp trong danh sách các dự án được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận.

 2. Đầu tư số tiền yêu cầu: Hiện tại, mức đầu tư tối thiểu là $900,000 cho các dự án nằm trong khu vực có ưu tiên (TEA) và $1,800,000 cho các dự án nằm ngoài khu vực này.

 3. Nộp đơn I-526: Sau khi đầu tư, nhà đầu tư nộp đơn I-526 để chứng minh rằng họ đã đầu tư số tiền yêu cầu vào một dự án hợp lệ và dự án này sẽ tạo ra ít nhất 10 việc làm cho người dân Mỹ.

 4. Chờ xét duyệt đơn I-526: Đơn I-526 sẽ được xem xét bởi USCIS. Nếu đơn được chấp thuận, nhà đầu tư và gia đình sẽ tiến tới bước tiếp theo.

 5. Nộp đơn DS-260 hoặc I-485: Nếu nhà đầu tư đang ở nước ngoài, họ sẽ nộp đơn DS-260 để xin visa nhập cư. Nếu nhà đầu tư đang ở Hoa Kỳ, họ sẽ nộp đơn I-485 để điều chỉnh tình trạng.

 6. Phỏng vấn tại lãnh sự quán: Nhà đầu tư và gia đình sẽ được mời phỏng vấn tại lãnh sự quán Hoa Kỳ gần nhất.

 7. Nhận thẻ xanh tạm thời: Sau khi được chấp thuận, nhà đầu tư và gia đình sẽ nhận thẻ xanh tạm thời có hiệu lực 2 năm.

 8. Nộp đơn I-829: Trước khi thẻ xanh tạm thời hết hạn, nhà đầu tư cần nộp đơn I-829 để chứng minh rằng số tiền đầu tư đã được giữ nguyên và dự án đã tạo ra ít nhất 10 việc làm.

 9. Nhận thẻ xanh vĩnh viễn: Nếu đơn I-829 được chấp thuận, nhà đầu tư và gia đình sẽ nhận thẻ xanh vĩnh viễn.

 10. Xin quốc tịch (nếu muốn): Sau 5 năm sở hữu thẻ xanh (bao gồm cả thời gian sở hữu thẻ xanh tạm thời), nhà đầu tư có thể nộp đơn xin quốc tịch Hoa Kỳ.

Lưu ý: Quy trình trên có thể thay đổi tùy vào từng trường hợp cụ thể và chính sách di trú của Hoa Kỳ.

Was this article helpful? 0 0

Chi phí tham gia chương trình EB5 Energy không chỉ bao gồm số tiền đầu tư ban đầu mà còn có một số khoản phí khác mà nhà đầu tư cần chuẩn bị. Dưới đây là một ước lượng chi tiết về chi phí:

 1. Số tiền đầu tư: $800,000. Đây là số tiền mà nhà đầu tư cần đầu tư vào dự án EB5 Energy.

 2. Phí administrative: $80,000. Đây là phí quản lý dự án và các chi phí liên quan khác.

 3. Phí luật sư: Khoảng $25,000 - $30,000. Phí này dành cho việc tư vấn và hỗ trợ pháp lý trong quá trình thực hiện chương trình EB-5.

 4. Các phí chính phủ:

  • Phí nộp đơn I-526: $3,675. Đây là phí nộp đơn ban đầu để xác nhận việc đầu tư và yêu cầu thẻ xanh tạm thời.
  • Phí nộp đơn I-485 (điều chỉnh tình trạng) hoặc DS-260 (visa nhập cư): $1,140 cho mỗi người lớn và $750 cho trẻ em dưới 14 tuổi (nếu áp dụng I-485) hoặc khoảng $345 cho mỗi người (nếu áp dụng DS-260).
  • Phí nộp đơn I-829 (để xác nhận việc tạo ra việc làm và yêu cầu thẻ xanh vĩnh viễn): $3,900, cộng với phí thu dấu vân tay $85 cho mỗi người lớn.

Tổng cộng, ngoài số tiền đầu tư ban đầu là $800,000, nhà đầu tư cần chuẩn bị thêm khoảng $110,000 - $120,000 cho các phí khác. Tuy nhiên, lưu ý rằng các con số trên chỉ là ước lượng và có thể thay đổi tùy vào từng trường hợp cụ thể và chính sách phí của chính phủ Hoa Kỳ.

Was this article helpful? 0 0

Để nhận được Thẻ xanh thông qua chương trình EB-5, quá trình thường diễn ra như sau:

 1. Nộp đơn I-526: Sau khi bạn đầu tư vào một dự án EB-5, bạn sẽ nộp đơn I-526 để xác minh số tiền đầu tư và dự án mà bạn đã tham gia. Thời gian xử lý đơn này thường mất khoảng 12-24 tháng, tùy thuộc vào lượng công việc của USCIS và chi tiết cụ thể của dự án bạn đầu tư.

 2. Phê duyệt đơn I-526: Nếu đơn I-526 của bạn được phê duyệt, bạn và gia đình (vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi) sẽ tiến hành giai đoạn tiếp theo để xin visa nhập cư hoặc điều chỉnh tình trạng nếu bạn đang ở trong nước.

 3. Nộp đơn I-485 (điều chỉnh tình trạng) hoặc DS-260 (visa nhập cư): Thời gian xử lý cho giai đoạn này có thể kéo dài từ 8-14 tháng.

 4. Nhận Thẻ xanh tạm thời: Sau khi được phê duyệt, bạn và gia đình sẽ nhận được Thẻ xanh tạm thời, có hiệu lực trong 2 năm.

 5. Nộp đơn I-829: Trong vòng 90 ngày trước khi Thẻ xanh tạm thời hết hạn, bạn cần nộp đơn I-829 để xác nhận việc tạo ra việc làm và yêu cầu Thẻ xanh vĩnh viễn. Thời gian xử lý đơn này thường mất từ 22-30 tháng.

 6. Nhận Thẻ xanh vĩnh viễn: Nếu đơn I-829 của bạn được phê duyệt, bạn và gia đình sẽ được cấp Thẻ xanh vĩnh viễn.

Tổng cộng, từ lúc bắt đầu đầu tư cho đến khi nhận được Thẻ xanh vĩnh viễn, quá trình có thể mất từ 5-7 năm hoặc lâu hơn, tùy thuộc vào tình hình xử lý của USCIS và các yếu tố khác.

Was this article helpful? 0 0

Dự án cấp tốc (hoặc dự án ưu tiên) trong ngữ cảnh của chương trình EB-5 nghĩa là dự án nằm trong một khu vực đầu tư mục tiêu (Targeted Employment Area - TEA) hoặc một khu vực nông thôn. Những dự án này được ưu tiên vì chúng giúp tạo ra việc làm cho những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc khu vực ít được quan tâm hơn trong quá trình phát triển kinh tế.

Có một số lợi ích khi đầu tư vào dự án cấp tốc trong chương trình EB-5:

 1. Số tiền đầu tư thấp hơn: Đối với dự án nằm trong TEA, số tiền đầu tư tối thiểu thường chỉ là $800,000 so với $1,800,000 đối với dự án ngoài TEA.

 2. Ưu tiên xử lý: Dự án cấp tốc thường nhận được sự ưu tiên trong quá trình xem xét và xử lý đơn đăng ký, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi cho những nhà đầu tư.

 3. Tăng cơ hội phê duyệt: Vì những dự án này giúp tạo ra việc làm và thúc đẩy kinh tế cho khu vực ít được quan tâm, chúng thường được coi là có giá trị và có cơ hội cao hơn để được phê duyệt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù có nhiều lợi ích, nhưng việc đầu tư vào dự án cấp tốc cũng có những rủi ro riêng. Do đó, nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia và nắm rõ thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Dự án cấp tốc (hoặc dự án ưu tiên) trong ngữ cảnh của chương trình EB-5 nghĩa là dự án nằm trong một khu vực đầu tư mục tiêu (Targeted Employment Area - TEA) hoặc một khu vực nông thôn. Những dự án này được ưu tiên vì chúng giúp tạo ra việc làm cho những khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc khu vực ít được quan tâm hơn trong quá trình phát triển kinh tế.

Có một số lợi ích khi đầu tư vào dự án cấp tốc trong chương trình EB-5:

 1. Số tiền đầu tư thấp hơn: Đối với dự án nằm trong TEA, số tiền đầu tư tối thiểu thường chỉ là $800,000 so với $1,800,000 đối với dự án ngoài TEA.

 2. Ưu tiên xử lý: Dự án cấp tốc thường nhận được sự ưu tiên trong quá trình xem xét và xử lý đơn đăng ký, giúp rút ngắn thời gian chờ đợi cho những nhà đầu tư.

 3. Tăng cơ hội phê duyệt: Vì những dự án này giúp tạo ra việc làm và thúc đẩy kinh tế cho khu vực ít được quan tâm, chúng thường được coi là có giá trị và có cơ hội cao hơn để được phê duyệt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù có nhiều lợi ích, nhưng việc đầu tư vào dự án cấp tốc cũng có những rủi ro riêng. Do đó, nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia và nắm rõ thông tin trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Was this article helpful? 0 0

Nếu bạn là một "nhà đầu tư cấp tốc" đã được phê duyệt trong chương trình EB5, quá trình đăng ký của bạn sẽ diễn ra nhanh chóng hơn so với những nhà đầu tư thông thường. Dưới đây là một ước lượng về thời gian cho quá trình đăng ký:

 1. Nộp Đơn I-526 (Bảng đơn Đầu tư Di trú): Sau khi bạn đã đầu tư vào dự án và hoàn thành tất cả các thủ tục liên quan, bạn sẽ nộp Đơn I-526. Đối với những nhà đầu tư cấp tốc đã được phê duyệt, thời gian xem xét đơn này có thể chỉ mất khoảng 12-18 tháng, so với 24-36 tháng cho những nhà đầu tư thông thường.

 2. Nộp Đơn DS-260 hoặc I-485 (Đơn xin cấp thẻ xanh): Sau khi Đơn I-526 của bạn được chấp thuận, bạn sẽ tiến hành nộp Đơn DS-260 (đối với những người đang ở ngoài Hoa Kỳ) hoặc I-485 (đối với những người đang ở trong Hoa Kỳ). Thời gian xử lý đơn này thường mất khoảng 8-14 tháng.

 3. Nhận Thẻ Xanh Tạm Thời: Sau khi Đơn DS-260 hoặc I-485 của bạn được chấp thuận, bạn sẽ được cấp thẻ xanh tạm thời, cho phép bạn sống, làm việc và học tập tại Hoa Kỳ trong vòng 2 năm.

 4. Nộp Đơn I-829 (Đơn xin gỡ bỏ điều kiện): Trước khi thẻ xanh tạm thời của bạn hết hạn, bạn cần nộp Đơn I-829 để xin gỡ bỏ điều kiện và nhận thẻ xanh vĩnh viễn. Thời gian xử lý đơn này thường mất khoảng 22-26 tháng.

Tổng cộng, nếu bạn là một "nhà đầu tư cấp tốc" đã được phê duyệt, quá trình từ khi đầu tư cho đến khi nhận thẻ xanh vĩnh viễn có thể mất khoảng 3,5 đến 5 năm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thời gian trên chỉ là ước lượng và có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình cụ thể và tải lượng công việc của USCIS.

Was this article helpful? 0 0

Đối với dự án EB5 Energy, để đảm bảo không có rủi ro về mặt hồ sơ và tối ưu hóa khả năng được phê duyệt, nhà đầu tư cần phải đóng đủ số tiền đầu tư trước khi tiến hành nộp đơn. Việc này giúp xác nhận cam kết tài chính của nhà đầu tư và đồng thời đảm bảo rằng dự án có đủ nguồn vốn để triển khai và tạo ra việc làm theo yêu cầu của chương trình EB-5.

Was this article helpful? 0 0

Trong chương trình EB-5, số tiền đầu tư có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả tiền tặng. Tuy nhiên, có một số điều kiện và yêu cầu cần được tuân thủ:

 1. Xuất xứ của số tiền: Dù là tiền tặng, nhà đầu tư vẫn cần chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền đó. Điều này có nghĩa là người tặng cần cung cấp các tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số tiền mà họ tặng.

 2. Tặng không có điều kiện: Số tiền tặng không được đi kèm với bất kỳ điều kiện hoặc yêu cầu trả lại nào. Điều này cần được xác nhận thông qua một bức thư tặng, trong đó người tặng xác nhận rằng số tiền là một món quà không có điều kiện và không cần phải trả lại.

 3. Thuế: Tùy thuộc vào quốc gia và quy định về thuế, việc tặng tiền có thể phải chịu thuế tặng phẩm. Nhà đầu tư và người tặng cần tư vấn với một chuyên viên thuế để đảm bảo tuân thủ tất cả các yêu cầu về thuế.

Was this article helpful? 0 0

Đối với việc tham gia chương trình EB-5 của Hoa Kỳ, việc là Đảng viên của Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng phái chính trị nào khác không phải là yếu tố loại trừ tự động. Tuy nhiên, có một số điểm cần lưu ý:

 1. Lịch sử chính trị: Trong quá trình xét duyệt hồ sơ di trú, USCIS (Cơ quan Dịch vụ Quốc tịch và Di trú Hoa Kỳ) sẽ xem xét tất cả các thông tin về bản thân người nộp đơn, bao gồm cả lịch sử chính trị. Nếu có bất kỳ hoạt động chính trị nào được coi là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ, đó có thể là lý do để từ chối hồ sơ.

 2. Không phải là rào cản tự động: Việc là đảng viên Đảng Cộng sản không phải là rào cản tự động để tham gia chương trình EB-5. Tuy nhiên, người nộp đơn cần cung cấp thông tin trung thực và đầy đủ khi được yêu cầu.

 3. Tư vấn với luật sư: Đối với những trường hợp có đặc điểm chính trị phức tạp, người nộp đơn nên tư vấn với luật sư di trú có kinh nghiệm của KeyApply để đảm bảo rằng họ hiểu rõ mọi khía cạnh của hồ sơ và có thể chuẩn bị tài liệu một cách tốt nhất.

Tóm lại, việc là Đảng viên không ngăn cản việc tham gia chương trình EB-5, nhưng người nộp đơn cần phải trung thực và minh bạch về mọi thông tin liên quan khi nộp hồ sơ.

Was this article helpful? 1 0
 1. Thẻ Xanh Tạm thời (Conditional Permanent Residency):

  • Thời hạn: Thẻ xanh tạm thời có hiệu lực trong 2 năm.
  • Điều kiện: Trước khi thẻ xanh tạm thời hết hạn, người nắm giữ cần nộp Đơn I-829 để xóa bỏ điều kiện và chứng minh rằng họ đã đáp ứng tất cả yêu cầu của chương trình EB-5, chẳng hạn như việc tạo ra số lượng công việc cần thiết.
  • Đi ra nước ngoài: Người nắm giữ thẻ xanh tạm thời có thể đi ra khỏi Hoa Kỳ, nhưng không nên vắng mặt quá 6 tháng liên tục. Vắng mặt dài hơn có thể được coi là từ bỏ tình trạng cư trú tại Hoa Kỳ.
 2. Thẻ Xanh Vĩnh viễn (Permanent Residency):

  • Thời hạn: Thẻ xanh vĩnh viễn không có thời hạn cụ thể, nhưng thẻ cần được gia hạn mỗi 10 năm.
  • Điều kiện: Người nắm giữ cần tuân thủ tất cả luật di trú và không vi phạm bất kỳ điều luật nào có thể dẫn đến việc bị trục xuất.
  • Đi ra nước ngoài: Người nắm giữ thẻ xanh vĩnh viễn cũng có thể đi ra khỏi Hoa Kỳ, nhưng nên tránh vắng mặt quá 6 tháng liên tục. Vắng mặt dài hơn có thể được coi là từ bỏ tình trạng cư trú tại Hoa Kỳ và có thể gặp khó khăn khi quay trở lại.

Trong cả hai trường hợp, nếu người nắm giữ thẻ xanh dự định vắng mặt khỏi Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian dài (thường là hơn 6 tháng), họ nên xem xét việc nộp Đơn I-131 để xin Giấy phép Reentry trước khi rời khỏi Hoa Kỳ. Giấy phép này cho phép họ trở lại Hoa Kỳ mà không gặp rủi ro mất tình trạng cư trú vĩnh viễn của mình.

Was this article helpful? 0 0

1. EB5 Energy:

 • Số tiền đầu tư: Dự án EB5 Energy yêu cầu nhà đầu tư đầu tư một số tiền cụ thể, ví dụ $800,000, để tham gia vào dự án.

2. Các dự án EB5 khác:

 • Số tiền đầu tư tiêu chuẩn: Đa số các dự án EB5 yêu cầu nhà đầu tư đầu tư $1,800,000. Đây là số tiền tiêu chuẩn cho các dự án nằm ngoài khu vực TEA (Targeted Employment Area).

 • Số tiền đầu tư ưu đãi: Đối với các dự án nằm trong khu vực TEA (khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc khu vực nông thôn), số tiền đầu tư được giảm xuống còn $900,000. Mục tiêu của mức giảm này là khuyến khích đầu tư vào các khu vực cần tạo việc làm.

Kết luận: Dự án EB5 Energy có mức đầu tư thấp hơn so với mức tiêu chuẩn của nhiều dự án EB5 khác. Tuy nhiên, nó cũng tương đương với mức đầu tư ưu đãi dành cho các dự án trong khu vực TEA. Điều này làm cho EB5 Energy trở nên hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư muốn giảm thiểu rủi ro tài chính và tối ưu hóa lợi nhuận từ việc đầu tư.

Was this article helpful? 0 0

1. EB5 Energy:

 • Ngành năng lượng: Dự án tập trung vào ngành năng lượng, đặc biệt là dầu khí. Ngành này thường ít bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường so với các ngành khác như bất động sản.

 • Không vay nợ ngân hàng: EB5 Energy hoạt động dựa trên nguyên tắc không vay nợ, giảm thiểu rủi ro phá sản hoặc không thể trả nợ. Nhà đầu tư EB-5 sẽ được ưu tiên hoàn vốn trước các bên khác.

 • Thời gian xây dựng ngắn hơn: Không giống như các dự án bất động sản cần nhiều thời gian để xây dựng, dự án năng lượng thường nhanh chóng đưa vào hoạt động và sinh lợi.

 • Đầu ra đã được xác định: Đầu ra cho sản phẩm dầu khí đã được xác định trước, giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng sinh lợi.

2. Các dự án EB5 khác (ví dụ: Bất động sản):

 • Biến động thị trường: Dự án bất động sản thường phụ thuộc vào tình hình thị trường. Một suy thoái kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá trị và khả năng bán các dự án.

 • Rủi ro vay nợ: Nếu dự án vay nợ từ ngân hàng, có nguy cơ rủi ro phá sản hoặc không thể trả nợ. Trong trường hợp này, ngân hàng sẽ được ưu tiên trả nợ trước nhà đầu tư.

 • Thời gian xây dựng dài hơn: Các dự án bất động sản thường mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành, kéo dài thời gian trả lời cho nhà đầu tư.

 • Rủi ro pháp lý và quy hoạch: Các dự án bất động sản có thể gặp phải các vấn đề về giấy tờ pháp lý, quy hoạch, hoặc tranh chấp đất đai.

Kết luận: Mỗi dự án EB5 có những rủi ro riêng. Tuy nhiên, dự án EB5 Energy có vẻ như giảm thiểu nhiều rủi ro thông thường mà các dự án khác thường gặp phải, nhờ vào ngành năng lượng và cách tiếp cận không vay nợ.

Was this article helpful? 0 0

ĐỊNH CƯ ĐẦU TƯ - DOANH NHÂN CANADA

Để đủ điều kiện tham gia Chương trình Visa khởi nghiệp, bạn phải đáp ứng tất cả 4 yêu cầu: 

 1. Tham gia một doanh nghiệp khởi nghiệp đủ điều kiện cho chương trình. 
 2. Có thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định (quỹ đầu tư, vườn ươm). 
 3. Đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ.
 4. Có đủ tiền để định cư và sống ở Canada trước khi bạn kiếm tiền từ việc kinh doanh của mình.
Was this article helpful? 7 0

KeyApply đảm bảo dự án mà quý vị tham gia sẽ được cấp Letter of Support (LOS) với tỷ lệ 100%. KeyApply có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chuẩn bị và trình bày dự án với các đơn vị chỉ định. Chúng tôi đảm bảo dự án của quý vị sẽ được chuẩn bị tốt nhất và đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để nhận được sự hỗ trợ từ các đơn vị chỉ định.

Nếu quý khách không nhận được Letter of Support (LOS), chúng tôi cam kết hoàn trả phí dịch vụ đã thanh toán. Điều này cho thấy sự tự tin của chúng tôi trong việc đảm bảo chất lượng và thành công của dự án.

Qua kinh nghiệm và nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi cam kết đồng hành cùng quý vị trong quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ SUV để đạt được kết quả tốt nhất.

Was this article helpful? 1 0

Hiện tại, tỷ lệ thành công của KeyApply là 100%. Chúng tôi đã đạt được sự thành công trong việc giúp khách hàng đạt được Letter of Support (LOS) và thành công trong quá trình nộp hồ sơ Start-Up Visa (SUV). Điều này cho thấy cam kết và nỗ lực của chúng tôi trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ và đạt được kết quả tốt nhất cho khách hàng. Chúng tôi tự hào được hỗ trợ và đồng hành cùng khách hàng trong quá trình thực hiện dự án SUV và đạt được mục tiêu di cư sang Canada.

Was this article helpful? 1 0

Không có quy định cụ thể về số tiền đầu tư vào doanh nghiệp khi tham gia chương trình Start-Up Visa (SUV). Tuy nhiên, quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ đầu tư tối thiểu là 200,000 CAD và quỹ đầu tư thiên thần yêu cầu đầu tư tối thiểu là 75,000 CAD vào doanh nghiệp nếu họ cấp Letter of Support (LOS) cho chương trình SUV. Ngoài ra, nếu dự án đi cùng Incubator, không có phần đầu tư từ Incubator.

Không có quy định bắt buộc về việc doanh nhân phải đầu tư số tiền vào doanh nghiệp khi tham gia chương trình SUV. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của KeyApply, mặc dù chương trình không yêu cầu số tiền đầu tư cụ thể, nhưng mỗi khách hàng nên có một chứng minh số dư khoảng từ 50,000 đô la Canada trở lên để chứng minh năng lực tài chính trong tương lai của doanh nhân. Điều này có thể giúp tăng khả năng thành công trong quá trình đánh giá hồ sơ.

Was this article helpful? 1 0

Không, nếu doanh nghiệp của bạn thất bại, điều đó không ảnh hưởng đến tình trạng thường trú của bạn tại Canada. Chính phủ hiểu rằng không phải mọi doanh nghiệp sẽ thành công sau khởi nghiệp và sẽ không đánh giá tình trạng thường trú dựa trên thành công hoặc thất bại của doanh nghiệp. Quan trọng là bạn đã tuân thủ các điều kiện và yêu cầu liên quan đến chương trình Start-Up Visa (SUV) để duy trì tình trạng thường trú của mình.

Was this article helpful? 2 0

Không có mẫu đơn chung để nhận được thư hỗ trợ từ một tổ chức được chỉ định trong chương trình Start-Up Visa (SUV). Để nhận được thư hỗ trợ, dự án kinh doanh cần thuyết phục một tổ chức được chỉ định (như quỹ đầu tư hoặc vườn ươm) rằng ý tưởng kinh doanh của bạn xứng đáng được hỗ trợ. 

Mỗi tổ chức được chỉ định có yêu cầu và quy trình riêng để đánh giá và xem xét các dự án. Bạn cần tuân thủ các yêu cầu cụ thể của từng tổ chức được chỉ định khi chuẩn bị hồ sơ và quy trình nộp đơn.

Was this article helpful? 0 0

Quá trình đánh giá hồ sơ trong chương trình Start-Up Visa (SUV) bao gồm các giai đoạn sau:

 • Xem xét của tổ chức được chỉ định: Tổ chức được chỉ định (như quỹ đầu tư hoặc vườn ươm) sẽ xem xét tính khả thi của đề xuất kinh doanh và cấp thư hỗ trợ (Letter of Support) nếu dự án đáng được hỗ trợ.
 • Xem xét của Bộ Di trú: Bộ Di trú sẽ xem xét đơn xin nhập cư và đánh giá liệu bạn đáp ứng đủ điều kiện để trở thành thường trú nhân hay không. Quá trình này đảm bảo rằng hồ sơ của bạn đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn cần thiết.

Đôi khi, hồ sơ của bạn có thể chuyển sang một quy trình đánh giá ngang hàng độc lập được gọi là Peer Review. Trong trường hợp này, Bộ Di trú sẽ mời các chuyên gia độc lập thuộc lĩnh vực kinh doanh để kiểm tra lại hồ sơ dự án. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của hồ sơ và đánh giá xem người nộp đơn và tổ chức hỗ trợ đã tuân thủ đúng các tiêu chuẩn chuyên môn.

Tuy nhiên, đối với các dự án được thực hiện với Venture Capital (quỹ đầu tư mạo hiểm), không có quy trình Peer Review.

Với KeyApply, tất cả các dự án hướng dẫn đều phải tuân thủ và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Peer Review nếu quá trình này xảy ra, đảm bảo tính chính xác và tín nhiệm của hồ sơ.

Was this article helpful? 0 0

Không, bạn không nhất thiết phải tự phát minh sáng chế khi tham gia chương trình Start-Up Visa (SUV) của Canada. Chương trình SUV nhằm thu hút các nhà đầu tư và doanh nhân có kỹ năng và tiềm năng để tạo dựng một doanh nghiệp tại Canada với tiêu chí sáng tạo, đổi mới, tạo việc làm và phát triển quốc tế. Bạn có thể tham gia cùng với một nhóm thành viên sáng tạo khác và đóng vai trò là người chủ chốt hoặc đồng sáng kiến để phát triển ý tưởng có sẵn. Nếu bạn chưa có ý tưởng kinh doanh, chúng tôi có đội ngũ đào tạo để giúp bạn nâng cấp ý tưởng và đáp ứng yêu cầu của chương trình SUV để bạn có thể tham gia và định cư tại Canada.

Tuy nhiên, tất cả các dự án cần phải có tính chất thật để được chấp thuận bởi các quỹ đầu tư. Chúng tôi khuyến nghị bạn xem các dự án còn chỗ trống tại đường liên kết này để biết thêm thông tin chi tiết. 

Lưu ý rằng chương trình Start-Up Visa không áp dụng nếu bạn muốn đến Quebec.

Was this article helpful? 1 0

Không, không phải tất cả các thành viên sáng lập trong một dự án khởi nghiệp đổi mới công nghệ, kỹ thuật cần phải có kiến thức kỹ thuật. Trong một nhóm sáng lập, mỗi người có thể phụ trách một mảng khác nhau, phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của mỗi người. Ví dụ, trong một sơ đồ tổ chức của nhóm khởi nghiệp, có thể có các vị trí như bán hàng, điều hành, kỹ thuật, marketing, tài chính, và nhiều vị trí khác.

Vì vậy, nếu bạn chỉ có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, bạn có thể đảm nhận vai trò trong bán hàng cho dự án. Nếu bạn có kinh nghiệm trong việc điều hành hoạt động công ty, bạn có thể đóng vai trò điều hành cho dự án. Quan trọng là mỗi thành viên trong nhóm sáng lập đóng góp những kỹ năng và kinh nghiệm của mình để đạt được mục tiêu chung của dự án khởi nghiệp.

Was this article helpful? 2 0

Không, chương trình Start-Up Visa (SUV) không yêu cầu bạn phải bay sang Canada để tham gia phỏng vấn hoặc thực hiện khảo sát. Các buổi làm việc và giao tiếp về dự án đều có thể được thực hiện trực tuyến (online). Qua các phương tiện truyền thông và công nghệ thông tin, bạn có thể tham gia vào các cuộc họp, buổi làm việc và trao đổi với các đối tác và tổ chức được chỉ định từ xa. Điều này mang lại sự thuận tiện và linh hoạt cho các thành viên trong dự án SUV và cho phép tiếp cận và tương tác dễ dàng mà không cần phải có mặt trực tiếp tại Canada.

Was this article helpful? 2 0

Đúng, chương trình Start-Up Visa là chương trình cấp liên bang của Canada, cho phép bạn lựa chọn sống ở bất kỳ nơi nào trên lãnh thổ Canada sau khi nhận được PR (Thường trú nhân). Bạn không bị giới hạn về khu vực sinh sống và có tự do di chuyển đến bất kỳ tỉnh thành nào bạn muốn.

Nếu dự án kinh doanh của bạn được triển khai chính ở một tỉnh thành cụ thể, bạn cũng có thể di chuyển đến nơi khác sinh sống sau khi nhận được PR, miễn là bạn có thể sắp xếp cuộc sống và duy trì liên lạc với nhóm của bạn. Không nhất thiết các thành viên sáng lập phải ở cùng tỉnh thành hoặc cùng một thành phố. Điều này phù hợp với bản chất của chương trình Start-Up Visa, nơi mục tiêu là phát triển doanh nghiệp rộng khắp tại Canada và trên toàn cầu. Do đó, việc các thành viên sáng lập ở các địa điểm khác nhau là điều bình thường và không có hạn chế đối với chương trình.

Với Start-Up Visa, bạn có tự do lựa chọn nơi sinh sống và làm việc tại Canada, tuỳ thuộc vào kế hoạch phát triển kinh doanh của bạn và sự thuận tiện cá nhân.

Was this article helpful? 1 0

Không có quy định cụ thể trong chương trình Start-Up Visa (SUV) yêu cầu bạn phải đóng thêm tiền để hoạt động công ty sau khi có visa định cư. Chương trình SUV không có quy định về số tiền đầu tư tối thiểu vào doanh nghiệp và không bắt buộc bạn phải đạt được thành công trong kinh doanh.

Đối với công ty khởi nghiệp, các quyết định về hoạt động và tài chính sẽ tuỳ thuộc vào tình hình thị trường, năng lực dịch vụ/sản xuất và các yếu tố khác. Các thành viên trong công ty sẽ cùng thảo luận và quyết định về chiến lược phát triển và biểu quyết theo điều lệ của công ty. Trong giai đoạn này, không nhất thiết phải đóng thêm tiền hoặc có thể đóng góp một số tiền nhỏ, tùy thuộc vào hướng phát triển và các dịch vụ/sản phẩm của công ty, cũng như quyết định biểu quyết của các thành viên. Tóm lại, quyết định về việc đóng thêm tiền để hoạt động công ty sẽ phụ thuộc vào quá trình thảo luận và quyết định nội bộ của công ty.

Was this article helpful? 2 0

Chương trình Start-Up Visa chia làm hai giai đoạn trong quá trình xử lý hồ sơ như sau:

Giai đoạn Dự án: Trong giai đoạn này, bạn sẽ tham gia đào tạo và làm việc với Quỹ đầu tư để lấy Letter of Support (Thư hỗ trợ). Với KeyApply, quý khách sẽ được bắt đầu thực hiện dự án ngay sau khi hoàn tất hợp đồng, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án và nhận Letter of Support. Thời gian ở giai đoạn này khoảng 2-6 tháng, tùy thuộc vào từng dự án cụ thể. KeyApply làm việc với nhiều nhóm chuyên gia, mỗi nhóm chịu trách nhiệm cho một lĩnh vực riêng biệt (kinh tế, kỹ thuật công nghệ, luật sư sở hữu trí tuệ và di trú) để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo hiệu quả của dự án.

Giai đoạn Bộ Di trú: Giai đoạn này do Bộ Di trú quản lý và kiểm soát. Thông tin chi tiết về quy trình và thời gian xử lý hồ sơ có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của Bộ Di trú. Nếu bạn cần di chuyển trước bằng Business Work Permit (giấy phép làm việc kinh doanh để làm việc và cho con em đi học), thời gian xử lý Work Permit sẽ nhanh hơn so với xử lý visa thường trú (PR) thông qua chương trình Start-Up Visa.

Để biết thêm thông tin về quy trình chi tiết và các yêu cầu cụ thể, bạn có thể xem thêm thông tin tại đường liên kết mà KeyApply cung cấp.

Was this article helpful? 1 0

Trong quy trình Start-Up Visa, khi chuẩn bị hồ sơ nộp lên Bộ Di trú, yêu cầu bắt buộc phải có chứng chỉ ngoại ngữ. 

Was this article helpful? 0 0

Đúng, phí liên quan đến quá trình làm việc trong chương trình Start-Up Visa sẽ được nộp theo từng giai đoạn và có chính sách hoàn phí trong trường hợp hồ sơ không thành công. Điều khoản chi tiết và phí cụ thể có thể khác nhau tùy theo thời điểm và tiến độ làm việc, chúng tôi sẽ gửi cho quý khách hợp đồng để tham khảo chi tiết.

Trong trường hợp hồ sơ không thành công, có điều khoản hoàn phí với một số chi phí xử lý hồ sơ được trừ đi (vui lòng tham khảo hợp đồng để biết thêm thông tin). Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào của KeyApply bị từ chối trong quá trình xử lý hồ sơ. Điều này chứng tỏ sự thành công và đáng tin cậy của quy trình làm việc và chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Was this article helpful? 1 0

Có, trong dự án Start-Up Visa của KeyApply, có thể có sự khác biệt về chi phí tham gia dự án. Tuy nhiên, tất cả các dự án đều giữ nguyên các điểm quan trọng sau:

 • Thực hiện và hướng dẫn chuyên môn bởi cùng một nhóm chuyên gia hàng đầu về công nghệ của Canada và Việt Nam.
 • Thực hiện hồ sơ bởi đội ngũ chuyên gia về Di trú, Doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ hàng đầu Canada.
 • Cam kết cung cấp Letter of Support (Thư hỗ trợ).

Các yếu tố khác có thể gây ra sự khác biệt về chi phí giữa các dự án bao gồm:

 • Mô hình dự án liên quan đến Quỹ đầu tư hoặc Vườn ươm có thể có các yêu cầu và kỳ vọng khác nhau, ảnh hưởng đến chi phí tham gia.
 • Dự án có khả năng đóng góp cho xã hội Canada và được tài trợ kinh phí có thể yêu cầu các nguồn lực bổ sung, ảnh hưởng đến chi phí.
 • Trường hợp dự án được phát triển bởi chính khách hàng và tiết kiệm thời gian cho KeyApply có thể có các điều khoản và chi phí đặc biệt.

Để biết thông tin chi tiết về sự khác biệt về chi phí của các dự án cụ thể, quý khách hàng có thể liên hệ với KeyApply để nhận được hợp đồng và thông tin chi tiết về từng dự án.

Was this article helpful? 1 0

Đúng, tất cả hồ sơ Start-Up Visa của KeyApply được chuẩn bị để nộp lấy PR (Thường trú nhân vĩnh viễn) cho khách hàng. Tuy nhiên, bạn cũng có lựa chọn để quyết định tiến trình di chuyển của mình:

 • Chờ đợi có PR rồi mới sang: Nếu bạn có một số công việc cá nhân hoặc lý do khác mà muốn chờ đợi có PR (Thường trú nhân) trước khi di chuyển sang Canada, bạn có thể lựa chọn điều này. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh hoặc xử lý các công việc cá nhân của mình.
 • Nộp hồ sơ Work Permit: Nếu bạn muốn sang Canada trong thời gian chờ đợi PR (Thường trú nhân), bạn có thể lựa chọn nộp hồ sơ Work Permit. Việc này cho phép bạn và gia đình sinh sống tại Canada trong thời gian chờ xử lý hồ sơ PR. Qua đó, bạn có thể tiếp cận thị trường Canada sớm hơn và tiếp tục phát triển doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào tình huống cá nhân và mục tiêu của bạn, bạn có thể thảo luận và lựa chọn phương án phù hợp với KeyApply để có quyết định tốt nhất cho việc di chuyển và phát triển kinh doanh tại Canada.

Was this article helpful? 1 0

Hiện tại, thời gian để cấp Work Permit trong quy trình Start-Up Visa thường là trong vòng 2-6 tháng kể từ khi nộp hồ sơ. Quy trình này có thể thay đổi theo từng trường hợp cụ thể và yêu cầu của Bộ Di trú Canada.

Work Permit cho Start-Up Visa thông thường thường được cấp trong khoảng 1 năm lần đầu. Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn này, bạn có thể gia hạn Work Permit trong Canada trong trường hợp PR (Thường trú nhân) của bạn chưa có kết quả hoặc vẫn đang trong quá trình xử lý.

Việc gia hạn Work Permit sẽ tuân theo quy định của Bộ Di trú Canada và yêu cầu bạn cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết. Điều này cho phép bạn tiếp tục làm việc và tham gia hoạt động kinh doanh trong thời gian chờ kết quả PR.

Tuy nhiên, quy trình gia hạn Work Permit cụ thể và khả năng gia hạn sẽ phụ thuộc vào điều kiện cá nhân và các quy định di trú hiện hành tại thời điểm đó. Để biết thông tin chi tiết và được hướng dẫn cụ thể về gia hạn Work Permit, bạn nên tham khảo trực tiếp với KeyApply hoặc liên hệ với Bộ Di trú Canada.

Was this article helpful? 1 0

Việc nộp hồ sơ Work Permit trước khi đi Canada phụ thuộc vào tình hình cụ thể của dự án và sự lựa chọn của khách hàng. Thông thường, khi dự án chưa đủ trưởng thành, một số người khuyên khách hàng nên nộp hồ sơ Work Permit để có thể phát triển dự án tại Canada, vì không ai có thể thay thế vai trò của khách hàng. 

Tuy nhiên, với các dự án của KeyApply, KHÔNG cần phải thực hiện theo cách này vì:

 • Các dự án của KeyApply đã trưởng thành và không còn quá nặng nề trong việc phát triển sản phẩm.
 • Đã có đội ngũ chuyên nghiệp tại Canada để đại diện và phát triển dự án thay mặt khách hàng.

Vì vậy, việc lựa chọn nộp hồ sơ Work Permit trước khi đi Canada hoàn toàn tuỳ thuộc vào khách hàng. Nếu khách hàng còn nhiều công việc ở Việt Nam không cần thiết phải đến Canada, thì không cần thực hiện bước này.

Was this article helpful? 0 0

Canada áp dụng các quy định về thủ tục công bằng cho tất cả các loại đơn xin nhập cư và quốc tịch, và trong tất cả các khía cạnh của quyết định. Viên chức xét duyệt đơn xin nhập cư phải tuân thủ quy định này và trước khi quyết định từ chối, họ phải thông báo lý do cho quyết định đó và người nộp đơn có quyền được giải thích.

KeyApply tối đa hóa việc giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. Chúng tôi thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo sự công bằng trong quy trình:

 • Chuẩn bị hồ sơ kỹ lưỡng và chi tiết để có thể giải thích hoặc khiếu nại nếu cần thiết.
 • Đội ngũ chuyên gia di trú của chúng tôi luôn cập nhật và nghiên cứu các trường hợp án lệ và các yêu cầu mới nhất để đảm bảo không mắc phải các sai lầm trong hồ sơ khách hàng.
 • Chúng tôi đảm bảo rằng quy trình và quy định của chúng tôi tuân thủ tất cả các quy định công bằng và được áp dụng theo luật định.

Hiện tại, KeyApply có tỷ lệ thành công 100% cho chương trình Start-Up Visa, cho thấy cam kết của chúng tôi về sự công bằng và chất lượng trong quy trình xét duyệt.

Quy trình xét đơn xin nhập cư ở Canada tuân thủ các yếu tố chính của sự công bằng, bao gồm quyền giải thích và nhận lý do trước khi có quyết định từ chối. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các yếu tố này trên trang web của chúng tôi.

Các yếu tố chính của sự công bằng trong quy trình xét đơn theo luật định:

XEM CHI TIẾT Ở ĐÂY

Was this article helpful? 0 0

Thông thường, nếu hồ sơ PR bị từ chối trong khi bạn đang ở Canada với Work Permit, Work Permit vẫn có hiệu lực cho đến khi nó hết hạn. Tuy nhiên, mỗi trường hợp có thể khác nhau, và quy định chi tiết về trường hợp này sẽ phụ thuộc vào quy định di trú hiện hành và tình huống cụ thể của bạn.

KeyApply là một công ty hỗ trợ Start-Up Visa mạnh mẽ dành cho người Việt, có trụ sở tại Canada. Chúng tôi cam kết hỗ trợ tốt nhất và đáp ứng kịp thời tất cả các yêu cầu báo cáo, bổ sung và hoạt động liên quan đến Start-Up Visa để đáp ứng yêu cầu của cơ quan di trú.

Tuy chúng tôi đã chuẩn bị các kế hoạch dự phòng cho từng khách hàng, và chúng tôi hy vọng rằng khách hàng sẽ đạt được thành công cuối cùng là PR, chúng tôi cũng đã lên kế hoạch sẵn sàng cho các phương án dự phòng.

Trước khi bạn sang Canada, chúng tôi sẽ thảo luận với bạn về các kế hoạch và phương án dự phòng, gọi là "phương án B". Điều này đảm bảo rằng nếu xảy ra rủi ro và hồ sơ PR bị từ chối, chúng tôi sẽ triển khai ngay lập tức phương án B. Chúng tôi có một đội ngũ mạnh mẽ và các luật sư hỗ trợ đông đảo, luôn sẵn sàng đồng hành với bạn để đạt được mục tiêu cuối cùng của PR.

Quý khách có thể yên tâm với sự hỗ trợ và sự chuẩn bị dự phòng từ KeyApply trong trường hợp không may hồ sơ PR bị từ chối.

Was this article helpful? 0 0

Khi có PR (cư trú vĩnh viễn) và di cư sang Canada, bạn sẽ không còn các ràng buộc như khi có Work Permit. Bạn có thể đi lại giữa Canada và Việt Nam để quản lý công việc mà không gặp hạn chế về thời gian lưu trú. Để duy trì thẻ PR hiệu lực, bạn chỉ cần cư trú ít nhất 2 năm trong khoảng thời gian 5 năm và không cần phải liên tục. 

Nếu bạn đã cư trú ở Canada trong 3 năm trong vòng 5 năm, bạn có thể nộp đơn xin quốc tịch. Khi nhận được quốc tịch, bạn không còn bị ràng buộc về việc sống ở Canada nữa.

Do đó, KeyApply khuyên bạn không nên từ bỏ các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam. Hãy giữ mọi hoạt động ở Việt Nam như bình thường và chờ đến khi có PR và cuộc sống ổn định tại Canada mới xem xét thay đổi sắp xếp ở Việt Nam nếu cần.

Was this article helpful? 0 0

Giữa rất nhiều thông tin về định cư Canada, việc phải định hướng đi theo chương trình nào đã gây ra không ít khó khăn cho các gia đình phải quyết định lựa chọn.

Vui lòng xem bài viết này để lựa chọn chương trình phù hợp nhất với bạn.

Was this article helpful? 0 0

ĐỊNH CƯ CANADA KHÁC

Được, nhưng chỉ khi họ có giấy phép lao động. Nếu bạn đang bảo lãnh cho vợ / chồng hoặc bạn đời của mình, họ có thể nộp đơn xin giấy phép lao động cùng với đơn xin thường trú. Hãy nhớ rằng trong khi đơn xin thường trú đang được xử lý, họ phải:

 • duy trì tình trạng sống hợp pháp với tư cách là cư dân tạm thời ở Canada, và
 • chờ đơn xin giấy phép lao động của họ được chấp thuận trước khi bắt đầu làm việc.

Nếu họ đã có giấy phép lao động nhưng hết hạn, họ có thể tiếp tục làm việc miễn là họ duy trì tư cách là một người lao động.

Nếu người bạn đời của bạn đã nộp đơn xin thường trú nhân, nhưng chưa nộp kèm đơn xin giấy phép lao động, họ có thể nộp đơn xin phép lao động online.

Tuy nhiên, nếu vợ / chồng của bạn hiện không có tình trạng cư trú hợp lệ, đơn xin giấy phép lao động chỉ được xử lý sau khi đơn xin thường trú được chấp thuận về nguyên tắc (Approved in Principle).

Tình trạng cư trú hợp lệ:

 • Nếu bạn có giấy phép lao động hoặc giấy phép học tập, bạn có tình trạng hợp lệ cho đến ngày hết hạn trên giấy phép lao động hoặc học tập của bạn.
 • Nếu bạn là khách du lịch và bạn có visitor record, bạn có tình trạng cư trú hợp lệ cho đến ngày visitor record hết hạn. Nếu bạn không có visitor record, bạn thường có tình trạng cư trú hợp lệ trong 6 tháng kể từ ngày bạn nhập cảnh vào Canada.

Was this article helpful? 0 0

Quy trình đăng ký chương trình bảo lãnh Cha mẹ và Ông bà thường mở một lần trong năm. Chương trình cho phép công dân và cư dân thường trú Canada bảo trợ cho cha mẹ và ông bà của mình đến Canada.

Dưới đây là cách thức hoạt động của chương trình:

 1. Bước 1: Nếu bạn đủ điều kiện để trở thành người bảo trợ, bạn phải nộp một biểu mẫu quan tâm đến việc bảo trợ. Biểu mẫu này đã có sẵn từ ngày 13 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, 2020.
 2. Bước 2: Sau khi biểu mẫu trực tuyến đóng cửa, bộ di trú sẽ xem xét các biểu mẫu và loại bỏ các trùng lặp. Bộ di trú sẽ ngẫu nhiên chọn và mời các người bảo trợ tiềm năng để nộp đơn bảo trợ cho cha mẹ và ông bà. Lời mời được gởi qua email và đăng tình trạng lời mời trên trang web của bộ di trú. Vào năm 2022, bộ di trú đã mời các người bảo trợ tiềm năng từ những biểu mẫu quan tâm nộp trong năm 2020.
 3. Bước 3: Nếu bạn được mời nộp đơn, hồ sơ đơn của bạn phải nộp trước thời hạn được ghi trong lời mời.
 4. Nếu bạn sống ở Quebec, tìm hiểu cách bảo trợ cho cha mẹ và ông bà của bạn tại Quebec.
Was this article helpful? 0 0

Trong năm 2022, có 23,100 lời mời đã được gởi. Điều này sẽ giúp Canada đạt được mục tiêu chấp nhận tới 15,000 hồ sơ hoàn chỉnh. Canada phát hành nhiều lời mời hơn mục tiêu nộp hồ sơ vì không phải tất cả mọi người được mời đều thực sự nộp hồ sơ.

Số lượng lời mời đã gửi và mục tiêu nộp hồ sơ trong các năm trước:

Năm nhận hồ sơSố lời mời đã gửiMục tiêu nộp hồ sơ
202134,50030,000
202013,40010,000
201926,37620,000
201823,50017,000
201716,50010,000
2016-10,000
2015-5,000
2014-5,000
Was this article helpful? 0 0

Bảng này áp dụng cho bạn nếu bạn sống ở bất kỳ tỉnh hoặc lãnh thổ nào ngoại trừ Quebec. Nếu bạn sống ở Quebec, bộ phận của Quebec phụ trách vấn đề nhập cư sẽ đánh giá thu nhập của bạn.

Thu nhập cần thiết cho 3 năm thuế ngay trước ngày bạn nộp đơn (người bảo lãnh nộp đơn vào năm 2022)

Tổng số người bạn chịu trách nhiệm202120202019
2 người$32,898$32,270$41,007
3 người$40,444$39,672$50,414
4 người$49,106$48,167$61,209
5 người$55,694$54,630$69,423
6 người$62,814$61,613$78,296
7 người$69,934$68,598$87,172

Nếu số người trên 7, với mỗi người thêm, hãy cộng thêm: $7,120 (2021), $6,985 (2020), $8,876 (2019).

Was this article helpful? 0 0

Để biết liệu bạn có đủ thu nhập để đủ điều kiện, sử dụng:

Tổng thu nhập của bạn trên dòng 15000 của Notice of Assessment (NOA) từ Cơ quan Thuế Canada (CRA) và trừ bỏ bất kỳ thu nhập nào phải được loại trừ:

 • các khoản thanh toán tỉnh lệ cho một chương trình hướng dẫn hoặc đào tạo
 • trợ cấp xã hội từ một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ
 • các khoản thanh toán từ Chính phủ Canada theo chương trình hỗ trợ tái định cư
 • thu nhập Bảo hiểm Thất nghiệp thường xuyên (trừ các năm thuế 2020 và 2021)
 • các khoản thanh toán An ninh Tuổi già và Bổ sung Thu nhập Đảm bảo

Nếu bạn (người bảo lãnh) sống ngoài Quebec, bạn phải đáp ứng yêu cầu thu nhập cho mỗi trong 3 năm thuế trước năm bạn nộp đơn.

Nếu bạn sống ở Quebec, Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration sẽ đánh giá thu nhập của bạn.

Nguồn thu nhập được tính vào tổng thu nhập của bạn

Nguồn thu nhập này sẽ được tính vào tổng thu nhập của bạn (miễn là chúng được báo cáo trên NOA của bạn):

 • Các lợi ích đặc biệt Bảo hiểm Thất nghiệp, như lợi ích thai sản và lợi ích nuôi dưỡng con
 • bất kỳ thu nhập Bảo hiểm Thất nghiệp nào chỉ cho các năm thuế 2020 và 2021
 • Canada Emergency Response Benefit
 • các lợi ích tạm thời liên quan đến COVID-19 khác, miễn là chúng không là một phần của các chương trình trợ cấp xã hội tỉnh hoặc lãnh thổ
 • nghỉ phép nuôi dưỡng con trả lương

Làm thế nào để lấy NOA của bạn

Nếu bạn không có bản sao giấy của NOA của bạn, bạn có thể xem và in bản sao của đơn khai thuế của mình bằng cách sử dụng dịch vụ My Account trực tuyến của CRA. Cách dễ nhất để chứng minh thu nhập của bạn là cho phép bộ di trú lấy NOA của bạn trực

Was this article helpful? 0 0

Theo luật di trú của Canada, nếu bạn nhận trợ cấp xã hội ngoại trừ vì khuyết tật, bạn không đủ điều kiện để bảo lãnh một thành viên gia đình.

Thu nhập từ trợ cấp xã hội không được tính vào tổng thu nhập của bạn khi đánh giá xem bạn có đáp ứng yêu cầu thu nhập hay không.

Hơn nữa, nếu bạn bảo lãnh cho ai đó và họ nhận trợ cấp xã hội trong thời gian bạn đồng ý chịu trách nhiệm tài chính cho họ, bạn phải trả lại số tiền đó.

Điều gì được coi là trợ cấp xã hội

Một số lợi ích (tiền, hàng hóa hoặc dịch vụ) từ các tỉnh hoặc vùng lãnh thổ được coi là trợ cấp xã hội cho mục đích bảo lãnh. Điều này bao gồm việc hỗ trợ từ chính phủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản như:

 • thức ăn
 • nơi trú ẩn
 • quần áo
 • nhiên liệu
 • dịch vụ tiện ích
 • vật dụng gia đình
 • chăm sóc sức khỏe không được bao gồm bởi chăm sóc sức khỏe công cộng (lợi ích thêm được chính phủ trả cho những người có thu nhập thấp hoặc những người khác đang cần)

Điều gì không được coi là trợ cấp xã hội

Trợ cấp xã hội không bao gồm:

 • Bảo hiểm Thất nghiệp
 • khoản vay học sinh tỉnh
 • khoản vay di dân
 • nhà ở được trợ cấp
 • thuế giảm trừ
 • trợ cấp chăm sóc trẻ
 • chăm sóc sức khỏe công cộng (dịch vụ mà tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của bạn cung cấp cho tất cả mọi người sống ở đó)
 • các lợi ích khác rộng rãi dành cho cư dân, bao gồm những người đang làm việc

Các tỉnh và vùng lãnh thổ đã tạo ra các chương trình tạm thời để giúp mọi người đối phó với đại dịch COVID-19. Không coi những lợi ích này là trợ cấp xã hội nếu chúng không được coi là vậy theo tỉnh hoặc vùng lãnh thổ.

Cũng không được coi là trợ cấp xã hội:

 • Canada Recovery Caregiving Benefit
 • Canada Recovery Sickness Benefit
 • Canada Recovery Benefit (đã ngưng)
 • Canada Emergency Response Benefit (đã ngưng)
 • Canada Emergency Student Benefit (đã ngưng)
Was this article helpful? 0 0

Bạn, người bảo lãnh (và người đồng ký, nếu có), phải chứng minh bạn có đủ thu nhập để hỗ trợ tất cả mọi người mà bạn sẽ chịu trách nhiệm tài chính một khi bạn trở thành người bảo lãnh. Chúng tôi gọi đây là "kích thước gia đình" của bạn.

Kích thước gia đình của bạn được tính toán trên cơ sở hàng năm.

Nếu bạn sống ở ngoại tỉnh Quebec, bạn phải đáp ứng yêu cầu thu nhập cho mỗi trong 3 năm thuế trước khi bạn nộp đơn. Ví dụ, nếu bạn nộp đơn vào năm 2022, bạn phải đáp ứng yêu cầu thu nhập cho các năm thuế 2021, 2020 và 2019.

Nếu bạn sống ở Quebec, Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration sẽ đánh giá thu nhập của bạn.

Để tính kích thước gia đình của bạn, bao gồm:

 1. Những người trong gia đình của bạn (bao gồm những người bạn đã bảo lãnh trước)
 2. Những người bạn muốn bảo lãnh và gia đình của họ

Bao gồm những thành viên gia đình này ngay cả khi họ không đến Canada hoặc họ là cư dân thường trú của Canada hoặc công dân Canada.

Dưới đây là một số ví dụ để giúp bạn tính kích thước gia đình của bạn. 

Tiếp theo, các ví dụ sẽ được mô phỏng theo từng tình huống cụ thể của người bảo lãnh.

Ví dụ 1 - Người bảo lãnh có người chồng đồng ký

Angel bảo lãnh cho cha của mình (không có người phụ thuộc) và nộp đơn vào năm 2022. Chồng của cô, Diego, sẽ đồng ký để giúp cô đáp ứng yêu cầu về thu nhập. Họ kết hôn vào năm 2021 và không có con. Kích thước gia đình của Angel từ 2019 đến 2021 là 3, bao gồm cô, Diego và cha của cô.

Ví dụ 2 - Người bảo lãnh có đứa con mới sinh

Julie bảo lãnh cho cả hai cha mẹ của mình và nộp đơn vào năm 2022. Vợ của Julie, Sarah, sẽ đồng ký để giúp anh đáp ứng yêu cầu về thu nhập. Julie và Sarah có một đứa trẻ nhỏ sinh vào năm 2020. Kích thước gia đình của Julie từ năm 2019 đến 2021 là 4 và 5, tùy thuộc vào việc đứa trẻ của họ có được tính vào hoặc không.

Ví dụ 3 - Người bảo lãnh có đứa con không phụ thuộc

Amir bảo lãnh cho cả hai cha mẹ của mình và nộp đơn vào năm 2022. Vợ của Amir, Mariam, sẽ đồng ký kết để giúp anh ta đáp ứng yêu cầu về thu nhập. Amir và Mariam có một người con trai, Ali, đã 22 tuổi vào năm 2020. Kích thước gia đình của Amir từ năm 2019 đến 2021 là 4 và 5, tùy thuộc vào việc Ali có được tính vào hoặc không.

Ví dụ 4 - Người phụ thuộc không đi cùng

Maria bảo lãnh cho mẹ của mình, Irina, và sẽ nộp đơn vào năm 2022. Maria độc thân và không có con. Mẹ của cô, Irina, đã kết hôn với Oleg (bố kế của Maria) từ năm 2009. Oleg có một người con trai 15 tuổi, Alexei (em trai kế của Maria). Bố kế và em trai kế của Maria sẽ không đến Canada cùng với Irina. Kích thước gia đình của Maria từ năm 2019 đến 2021 là 4, bao gồm cô, mẹ, bố kế và em trai kế của cô.

Ví dụ 5 - Người bảo lãnh có người vợ đã ly thân

Juan và Lina kết hôn vào năm 2010 và có 2 người con. Juan muốn bảo lãnh cha mẹ của mình đến Canada, và Lina sẽ là người đồng ký. Tuy nhiên, vào năm 2021, Lina đã chuyển ra ở riêng và không còn sống cùng với Juan và các con. Trong trường hợp này, Lina không được tính vào kích thước gia đình của Juan. Nếu Juan vẫn muốn bảo lãnh cha mẹ của mình, kích thước gia đình từ năm 2019 đến 2021 sẽ là 5 (Juan, 2 người con, và cha mẹ của anh ấy).

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng những điều kiện cụ thể và các tiêu chí về thu nhập có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của chính phủ. Hãy luôn kiểm tra với bộ di trú Canada hoặc một luật sư di trú để đảm bảo bạn đang hiểu đúng về yêu cầu và trách nhiệm của mình.

Was this article helpful? 0 0

Bạn có sợ bị ngược đãi hoặc bị phân biệt đối xử từ quốc gia bạn có quốc tịch không? Bạn có sợ bị ngược đãi vì lý do chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch, hoặc quan điểm chính trị không? Bạn có nguy cơ bị tổn hại về thể chất không? Tính mạng của bạn có đang gặp nguy hiểm không? Nếu vậy, câu trả lời là: Có, bạn đủ điều kiện

Was this article helpful? 0 0

Không, miễn là bạn có lý do chính đáng để tin rằng bạn sẽ bị ngược đãi khi trở lại quốc gia của bạn.

Was this article helpful? 0 0

Có, bạn và gia đình của bạn (những người phụ thuộc) sẽ có một buổi điều trần. Tuy nhiên, quyết định cho mỗi thành viên trong gia đình sẽ được quyết định riêng.

Was this article helpful? 0 0

Nếu bạn lo sợ bị ngược đãi từ quốc gia của mình hoặc tính mạng của bạn đang gặp nguy hiểm, bạn nên nộp đơn xin bảo hộ tỵ nạn ngay lập tức. Yêu cầu người tỵ nạn có thể được thực hiện tại cửa khẩu nhập cảnh Canada hoặc nội địa

 • Cửa khẩu nhập cảnh: Được thực hiện tại Sân bay, Cảng biển hoặc biên giới đất liền giữa Canada và Hoa Kỳ 
 • Nội địa: Được thực hiện tại Văn phòng Nhập tịch và Nhập cư Canada.

Was this article helpful? 0 0

Bạn có thể nhận được ngày điều trần sau khoảng 2 tháng. Quyết định cuối cùng từ Hội đồng Người tỵ nạn sẽ được đưa ra tại phiên điều trần hoặc khoảng 2 tháng sau phiên điều trần.

Was this article helpful? 0 0

Bạn có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Tùy thuộc vào tình huống của bạn, đơn kháng cáo sẽ được gửi đến Bộ phận Kháng cáo Người tỵ nạn hoặc Tòa án Liên bang.

Was this article helpful? 0 0

PRRA là Đánh giá Loại bỏ Rủi ro. Nếu bạn bị bác đơn xin tỵ nạn và bạn vẫn ở Canada hơn một năm, bạn sẽ đủ điều kiện để nộp đơn xin PRRA. Theo đơn đó, Viên chức sẽ tìm kiếm thông tin mới rằng cuộc sống của bạn vẫn đang gặp nguy hiểm ở đất nước của bạn. Nếu PRRA của bạn được chấp nhận, bạn có thể được cấp trạng thái “Người được bảo vệ” nghĩa là bạn được phép ở lại Canada và sau đó có thể nộp đơn xin Thường trú nhân. Nếu PRRA của bạn bị từ chối, bạn sẽ có thông báo bằng văn bản. Lệnh yêu cầu rời khỏi Canada có hiệu lực trở lại và bạn sẽ phải rời khỏi Canada. Tuy nhiên, bạn có thể nộp đơn lên Tòa án Liên bang để được xem xét lại quyết định của viên chức PRRA.

Was this article helpful? 0 0

Mặc dù không có quy tắc hoặc luật nào yêu cầu luật sư, nhưng bạn nên có một luật sư có thể đại diện cho trường hợp của bạn một cách hợp lý.

Bạn có thể đăng ký dịch vụ Luật sư ở đây.

Was this article helpful? 0 0

VISA TẠM THỜI

Để chuyển từ visa du lịch sang visa lao động tại Canada bạn cần có các bước sau:

 1. Tìm kiếm một nhà tuyển dụng hợp lệ: Bạn cần tìm kiếm một nhà tuyển dụng ở Canada sẵn sàng tuyển dụng bạn và bảo lãnh visa lao động cho bạn.

 2. Nhà tuyển dụng của bạn phải đồng ý nộp hồ sơ bảo lãnh lao động cho bạn lên bộ di trú Canada (IRCC).

 3. Nếu có được hai điều trên, nhà tuyển dụng và bạn đặt hẹn tư vấn với chuyên gia di trú hoặc luật sư của KeyApply để được hướng dẫn cách thực hiện quá trình này một cách hiệu quả và đúng quy định.

Was this article helpful? 0 0

Canada không có quy định con du học thì cha mẹ được cấp visa đi theo như một điều kiện của hồ sơ. Cha hoặc mẹ muốn sang Canada phải nộp một bộ hồ sơ visa du lịch riêng và đáp ứng các yêu cầu riêng dành cho người du lịch Canada.

Was this article helpful? 0 0

Sẽ không có câu trả lời khẳng định là bạn đi du học thì vợ/ chồng/ con của bạn có được visa đi theo không. Điều này phụ thuộc vào từng gia đình:

 • Khả năng tài chính trang trải cho cả gia đình
 • Chứng minh khả năng bạn và gia đình sẽ quay về Việt Nam sau khi học xong
 • Ngoài ra, năng lực học tập của bạn cũng đóng vai trò quan trọng. Liệu bạn học được chính khoá không? Bạn phải mất bao lâu để hoàn thành chương trình học, và điều đó ảnh hưởng gì đến kế hoạch tài chính của bạn?
 • Các yếu tố khác mà viên chức visa có đồng ý cho bạn đem theo gia đình hay không
Do đó, bạn có thể cho chúng tôi biết điều kiện gia đình, tài chính và các thông tin khác để được tư vấn cụ thể.

Was this article helpful? 0 0

Các hồ sơ visa tạm thời như du học, du lịch sẽ có liên quan đến hồ sơ di dân trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: Thông tin điền hồ sơ không trùng khớp hồ sơ di dân. Để tránh vấn đề này, quý khách nên giữ lại form và toàn bộ hồ sơ từng nộp để gởi cho luật sư di trú của chúng tôi để rà soát lại khớp thông tin. Nếu quý khách không còn lưu giữ hồ sơ, hãy liên lạc với các văn phòng KeyApply, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý khách cách lấy lại các hồ sơ đã nộp từ hệ thống ghi chú nội bộ của Bộ di trú.

Trường hợp 2: Kết quả bị từ chối nhưng không khai báo. Không khai bảo sẽ vướng vào lỗi không trung thực, sẽ dẫn tới việc cấm nhập cảnh vào Canada trong một thời hạn quy định. Nếu quý khách có khai báo, sẽ tuỳ quyết định từ chối, chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị mức độ ảnh hưởng hay không. Tuy nhiên, nếu các lý do từ chối không có liên quan đến các lỗi bị cấm vào Canada thì hầu như không có ảnh hưởng.


Was this article helpful? 0 0

Visa du học hè là visa SX1.

Thị thực SX-1 là thị thực du khách có thêm quyền hoàn thành khóa học giáo dục ngắn hạn trong vòng 6 tháng sau khi đến Canada. Bạn không thể gia hạn, nhưng để ở lại Canada với tư cách là du khách, bạn có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian lưu trú.

Was this article helpful? 0 0

Hiện nay, hầu hết du khách đến Canada có thể du lịch trong thời gian tối đa 6 tháng khi lần đầu nhập cảnh Canada. Du khách muốn lưu lại lâu hơn phải nộp đơn gia hạn và trả một khoản phí mới.

Với Super visa cho cha mẹ và ông bà, những người cha mẹ và ông bà đủ điều kiện có thể du lịch đến thăm gia đình ở Canada trong thời gian lâu hơn so với visa du lịch thông thường.

Super visa là loại visa nhiều lần nhập cảnh cho một khoảng thời gian lên đến 10 năm. Sự khác biệt quan trọng là super visa cho phép một cá nhân lưu lại ở Canada tối đa 5 năm mỗi lần, trong khi visa du lịch nhiều lần 10 năm chỉ cho phép lưu lại trong mỗi lần nhập cảnh trong vòng 6 tháng.

Was this article helpful? 0 0

Đúng, super visa là loại visa nhiều lần nhập cảnh. Nó cho phép nhiều lần nhập cảnh trong khoảng thời gian lên đến 10 năm.

Was this article helpful? 0 0

Để được đủ điều kiện có super visa, bạn phải:

 • Là cha mẹ hoặc ông bà của công dân Canada hoặc Thường trú nhân của Canada
 • Đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện khác

Người phụ thuộc của bạn không đủ điều kiện để có super visa. Tuy nhiên, họ vẫn có thể nộp đơn để du lịch Canada trong thời gian tối đa 6 tháng với hồ sơ du lịch phù hợp. 

Was this article helpful? 0 0

CÁC VẤN ĐỀ KHÁC

Nếu bạn nộp đơn đến Canada, bạn cần phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn không bị cấm để được phép vào Canada. Điều này bao gồm cả không đủ tiêu chuẩn y tế.

Không đủ tiêu chuẩn y tế ảnh hưởng đến bất kỳ ai đăng ký du lịch, học, làm việc hoặc sống vĩnh viễn tại Canada.

Có 3 lý do có thể dẫn đến không đủ tiêu chuẩn y tế:

 • Nguy hiểm cho sức khỏe công cộng
 • Nguy hiểm cho an ninh công cộng
 • Yêu cầu quá mức đối với dịch vụ y tế hoặc xã hội

Xin vui lòng xem chi tiết ở LINK.

Was this article helpful? 0 0

Bộ di trú không thể cho bạn biết chính xác sẽ mất bao lâu để xử lý  hồ sơ của bạn. Mỗi hồ sơ đều khác nhau và cần một lượng thời gian khác nhau để xử lý.

Bạn có thể ước tính, dựa trên loại hồ sơ của bạn.

Sử dụng CÔNG CỤ này để biết mất bao lâu để xử lý hầu hết các đơn cùng loại.

Was this article helpful? 0 0

Bạn cần có thẻ thường trú nhân (PR) hợp lệ để quay lại Canada bằng máy bay, tàu hỏa, xe buýt hoặc thuyền. Nếu bạn biết thẻ của mình sẽ hết hạn khi bạn đi du lịch, hãy gia hạn thẻ trước khi rời đi. Bạn chỉ có thể gia hạn thẻ của mình ở Canada. Thẻ không được gửi đến các địa chỉ không thuộc Canada và không cho phép các bên thứ ba nhận thẻ cho bạn.

Nếu bạn ở ngoài Canada và không có thẻ PR hợp lệ, bạn cần có giấy thông hành thường trú nhân (permanent resident travel document - PRTD) để quay lại Canada. Bạn chỉ có thể đăng ký PRTD từ bên ngoài Canada. Nếu bạn cố gắng trở lại Canada mà không có thẻ PR hoặc PRTD, bạn có thể không thể đi chuyến bay, xe lửa, xe buýt hoặc thuyền đến Canada.

Nó phụ thuộc vào cách và phương tiện bạn đi vào Canada.

Trở về bằng phương tiện cá nhân

những giấy tờ khác bạn có thể sử dụng để nhập cảnh.

Khi bạn trở lại Canada, hãy xin thẻ PR nếu bạn định đi du lịch bên ngoài Canada một lần nữa.

Một số ví dụ về phương tiện cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn: ô tô, xe tải, xe gắn máy hoặc phương tiện giải trí mà bạn sở hữu, mượn hoặc thuê. Nó là một phương tiện không có sẵn để sử dụng công cộng.

Trở về bằng phương tiện thương mại: máy bay, xe buýt, tàu hỏa hoặc thuyền

Bạn phải xin giấy thông hành thường trú nhân. Nếu không, bạn có thể không đến được Canada.

Bạn có thể xin thẻ PR khi trở lại Canada.

Xem thêm ở đây.

Was this article helpful? 1 0

Để trở thành công dân Canada, bạn cần:

 • Có tư cách thường trú nhân (permanent resident)
 • Đã sống tại Canada ít nhất 3 năm trong 5 năm gần đây
 • Đã nộp hồ sơ thuế, nếu bạn cần phải nộp
 • Vượt qua bài kiểm tra về quyền lợi, trách nhiệm và kiến thức về Canada
 • Chứng minh khả năng sử dụng ngôn ngữ
Tùy thuộc vào tình huống của bạn, cũng có thể có các yêu cầu bổ sung.

Tất cả mọi người trong độ tuổi từ 18 đến 54 khi nộp đơn xin công dân Canada đều phải tham gia bài kiểm tra công dân. 

Nếu bạn đủ 55 tuổi hoặc cao hơn khi nộp đơn, bạn không cần phải nộp điểm ngoại ngữ và tham gia bài kiểm tra. Tuy nhiên, nếu bạn tròn 55 tuổi trong quá trình xử lý đơn xin của bạn, bạn vẫn phải tham gia bài kiểm tra vì bạn dưới 55 tuổi khi ký đơn xin của mình.

Was this article helpful? 0 0