KEYAPPLY - IMMIGRATION INVESTMENT

Các biện pháp lợi ích mới cho sinh viên quốc tế

Hôm nay, Bộ trưởng Sean Fraser đã công bố hai biện pháp quan trọng đối với sinh viên quốc tế như sau:

1. Từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, sinh viên quốc tế tại Canada có thể làm việc bên ngoài trường theo study permit sẽ không còn bị giới hạn 20 giờ mỗi tuần. Có nghĩa là, sẽ không có giới hạn về số giờ làm việc ngoài khuôn viên trường. Tuy nhiên, biện pháp tạm thời này sẽ chỉ áp dụng cho những sinh viên:

  • Đã có giấy phép du học (study permit), hoặc
  • Có thư chấp thuận visa nhưng chưa đến Canada, hoặc
  • Những sinh viên đã nộp đơn xin study permit trước ngày 7 tháng 10 và đang chờ phê duyệt.

2. Bắt đầu từ tháng này, IRCC sẽ triển khai thí điểm tự động hóa việc xử lý các đơn xin gia hạn study permit trong Canada với mục tiêu giảm thời gian xử lý cho các đơn đơn giản.

(Nguồn)

Vui lòng bấm vào để đặt hẹn TƯ VẤN DU HỌC

Các bài viết liên quan

Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến: Cập nhật thay đổi trong chương trình Thị thực khởi nghiệp Canada (Start-Up Visa)
Đăng ký tham gia: Quý vị vui lòng đăng ký trước TẠI ĐÂY để nhận link tham dự hội thảo. Kính gửi ...
Đọc thêm
Thay đổi đáng chú ý trong Chương trình Start-Up Visa Canada và Self-Employed
Bộ Di trú Canada vừa thông báo những điều chỉnh quan trọng trong Chương trình Thị thực Khởi nghiệ...
Đọc thêm
Receive medical examination request for PR Start-Up Visa application after only 10 months!
Recently, a KeyApply customer received a medical examination request just 10 months after submitt...
Đọc thêm

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published